maandag 21 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Ondernemend Lansingerland scherpt de speerpunten aan

Ondernemend Lansingerland scherpt de speerpunten aan

Ondernemend Lansingerland scherpt de speerpunten aan

Lansingerland – Ondernemend Lansingerland ging tijdens het Politiek Café van woensdag 7 februari – onder leiding van discussieleider Violet Falkenburg – in gesprek met de lijsttrekkers van de politieke partijen. Uitgangspunten waren de zes speerpunten van de ondernemersvereniging, onlangs gepresenteerd in de vorm van een fraai boekwerkje.

Trees Borkus-Henskens

Op 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De samenstelling van de gemeenteraad zal voor de komende vier jaar weer in belangrijke mate het reilen en zeilen van Lansingerland bepalen. Ondernemend Lansingerland nam daarom het initiatief om de partijen te laten vertellen hoe zij over die speerpunten – zo belangrijk voor de ondernemers – denken.
Het panel van de avond werd gevormd door Petrine van Olst (WIJ), Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Michiel Muis (D66), Kees-Willem Markus (ChristenUnie), Richard Heijdra (GroenLinks), Petra Verhoef (PvdA), Kathy Arends (VVD) en Matthijs Ruitenberg (CDA). De zaal was goed gevuld, maar bij nader inzien werden de stoelen voor een belangrijk deel bezet door partijgenoten van de panelleden en wat minder door de ondernemers. Discussieleider Violet liet zich daardoor niet van de wijs brengen en zocht de ondernemers zo veel mogelijk op als er gereageerd kon worden.

Meer lokaal aanbesteden

Het eerste speerpunt van de avond was een schot voor open doel; meer lokaal aanbesteden en waar mogelijk de opdrachten van de gemeente gunnen aan lokale ondernemers. De partijen konden zich hier wel in vinden, maar Ruitenberg onderstreepte: “Eigen ondernemers eerst is de dood in de pot. Ondernemers van Lansingerland willen immers ook elders hun markt uitbreiden.” Nu wordt meer dan 90% buiten de gemeente ingevuld en dat vond men teveel. “Investeer in het sociaal klimaat en bedank sociaal betrokken ondernemers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,” wenste Markus en Van Olst leek de mening van alle panelleden te verwoorden met een ‘Natuurlijk zijn we voor lokale gunning! Het houdt de mensen en het werk hier. Maar prijs/kwaliteit geven de doorslag. Promoot waar mogelijk aanbesteding vanuit de gemeente; je zou ook met meerdere partijen kunnen inschrijven.” Een ondernemer in de zaal wilde graag over twee jaar de gekozen raad er over aanspreken wat er tegen die tijd is bereikt.
‘Kansen voor de volgende generatie’ was het tweede speerpunt. Bewustwording bij de inwoners van Lansingerland leek de opgave voor de komende vier jaren. “We verwachten van ondernemers bijvoorbeeld dat ze iets doen met bedrijfsafval. Nu al zitten we met ondernemers, LTO, winkelcentra en de tuinbouw rond de tafel,” wist Fortuyn. Weten wat we van elkaar verwachten en zorgen dat groene energie toegankelijk is voor alle inwoners.

Samen werken

‘Samen werken aan een beter ondernemersklimaat’ als derde speerpunt werd al snel vertaald naar ‘minder regels waar het kan, maar wel duidelijke regels waar nodig’. Met flexibilisering in bestemmingsplannen, één aanspreekpunt bij de gemeente en simpele dingen snel regelen. Verhoef pleitte voor meer samenwerking met ondernemers. Met meer zeggenschap en betrokkenheid. Ook mocht de gemeente zich meer inzetten voor de inmiddels 1500 ZZP’ers. De luchthaven zag zij als een economische kans voor de ondernemers. “Ondernemers willen betrokken worden,” wist ook Muis. Ook de APV kwam ter sprake; geef binnen de regels meer mogelijkheden en biedt ambtenaren meer oplossingsruimte.
De bedrijventerreinen waren het vierde speerpunt. De vraag naar het Keurmerk Veilig Ondernemen kwam aan de orde, evenals schoon, heel en veilig. Daarin spelen parkmanagement en Biz een belangrijke rol. Parkeren blijkt een opkomend probleem. Vanuit de zaal kwam de vraag of de gemeente het lef heeft om er bijvoorbeeld een perceel uit te lichten en dat in de vullen als groen of parkeerterrein. Goede bereikbaarheid blijft van belang als vijfde speerpunt. Heijdra opperde het idee van OV fietsen bij de stations naast betere busverbindingen met de bedrijventerreinen: “Zet in op OV, want mobiliteit gaat hard veranderen.” Ook de railterminal kan belangrijk worden en blijf investeren in de wegen. De N209 wordt dé ontsluitingsweg voor iedereen.

Imago

“We hebben hier hoogwaardige woningen, recreatie, werk, voorzieningen, faciliteiten, maar de buitenwereld weet dat niet! Er moet gewerkt worden aan grotere bekendheid,” wist Arends. Ze baalde van ‘Lansingerland? Hè waar?’, dat nog te vaak wordt gehoord. “We moeten trots zijn op Lansingerland, we willen een snelle en hoge service van de gemeente en de ondernemers moeten de ambassadeurs van de gemeente zijn; met een duurzaam, groen en cultureel imago en daar koplopers in zijn. Draag het uit!”
“Plannen genoeg, maar als ondernemer wil je door,” sloot voorzitter van Ondernemend Lansingerland Jan Houweling het Politiek Café af. “Dus zorg voor overdracht en consistentie in het beleid en kom eens een keertje langs op een van onze avonden. Om in gesprek te gaan met de ondernemers en te horen wat ze bezig houdt.”

Check Also

Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven

Berkel en Rodenrijs - Het is niet voor het eerst dat in deze krant alinea’s gewijd worden aan het stuk gemeentelijk erfgoed Maalderij Treurniet Mengvoeders BV aan de Rodenrijseweg. De productie in de maalderij op deze locatie ligt al een aantal jaren stil. Plannen om het erfgoed voor het nageslacht te behouden zijn er al jaren. Tot genoegen van Nico en zoon Steven Treurniet werden de plannen door veel inwoners van Berkel en gemeentebestuurders met gejuich ontvangen.

Geef een reactie