donderdag 18 oktober 2018 | week 42
Home » Algemeen » Zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus heeft veel belangstelling
Lansingerland - Zaterdag 10 februari jl. werd tussen 10 en 16 uur een open dag in Huize Sint Petrus gehouden. Men kon een kijkje nemen in twee ingerichte appartementen van de 56 wooneenheden die vrij zijn gekomen voor zelfstandige bewoning. Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen en het was spitsuur bij de inschrijving.

Zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus heeft veel belangstelling

Zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus heeft veel belangstelling

Lansingerland – Zaterdag 10 februari jl. werd tussen 10 en 16 uur een open dag in Huize Sint Petrus gehouden. Men kon een kijkje nemen in twee ingerichte appartementen van de 56 wooneenheden die vrij zijn gekomen voor zelfstandige bewoning. Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen en het was spitsuur bij de inschrijving.

Freek J. Zijlstra

Er kan in een jaar heel veel veranderen, niet alleen als je ouder wordt, maar ook als je beleidsmaker bent. Toen er dreiging was van sluiting voor Huize Sint Petrus staken, wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie), Laurens Zorg, en Zorgkantoor DSW de koppen bij elkaar. Onder aanvoering van Nelleke Bouman CDA) steunde de gemeenteraad het plan dat in elkaar getimmerd werd, waaraan ook Welzijn Lansingerland bijdraagt. Zorgkantoor DSW nam een groot financieel risico en de gemeente investeert in aanvullende voorzieningen. Zo werd het uiteindelijk mogelijk gemaakt dit verzorgingshuis open te houden voor 40 ouderen die somatische zorg nodig hebben, maar moesten andere ouderen met dementie verhuizen naar de Oranjehoeck in Bergschenhoek of elders.
Het plan was er op gericht de overgebleven 56 plaatsen rendabel te maken voor zelfstandige bewoning. Dat is een nieuw concept, waarbij de huurder vrij is om het appartement naar eigen smaak in te richten. De warme maaltijd zit in het pakket van voorzieningen, evenals de wekelijkse schoonmaak door een huishoudelijke hulp. Extra zorg kan via de Wmo en Laurens Thuiszorg worden ingekocht.
Welzijn Lansingerland zorgt voor gezellige ontmoetingsmomenten op de dag en andere activiteiten waar je vrijblijvend aan kunt deelnemen.

Samen aan de slag

Directeur Rob Schilthuis van Welzijn Lansingerland ziet het helemaal zitten: “Iedereen denkt natuurlijk direct aan een ‘Hendrik Groen – groepje’, maar ik denk echt dat we dat soort activiteiten kunnen helpen te organiseren. Als ouderen met elkaar naar een concert of theater willen, moeten we dat mogelijk maken. Maar we kunnen ook best intern een filmavond organiseren. Mijn droom is dat er meer uitwisseling met de woonomgeving komt en wellicht iets met de scholen in de buurt. Samen een schooltuintje onderhouden, of zoiets.”
Locatiemanager Annemiek van den Broek vertelt dat het de hele dag druk is geweest. Kinderen die met een ouder even een kijkje kwamen nemen of twee oudere vrouwen die wel eens wilden zien wat dat zelfstandig wonen met een pakket aan voorzieningen inhoudt. De paginagrote advertentie in de krant was uitnodigend en vertrouwenwekkend. “De dag verloopt boven verwachting. We zijn met eigen medewerkers, van de gemeente en Welzijn Lansingerland aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Men gaat in groepjes onder begeleiding de kamers bekijken. Soms was er een rij bij de inschrijfbalie en ik verwacht dat we veel meer inschrijvingen zullen hebben dan het aantal beschikbare kamers. We maken aan de hand van een checklist een prioritering. Ik verwacht dat vanaf april de eerste bewoner zijn of haar appartement zal betrekken.”
Leon Erwich (Leefbaar 3B): “Ik ben er trots op dat met inspanning van velen dit goed geoutilleerde wooncomplex voor ouderen behouden blijft. Er is veel belangstelling van 70-plussers. Wie weet hoe lang sommigen hier met plezier kunnen wonen!”

Check Also

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Lansingerland - Rond de honderd belangstellenden brachten vanuit het hele land zaterdag 13 oktober een bezoek aan het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie initiatieven’ dat in de Week van de Veiligheid werd georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef een reactie