zondag 18 februari 2018 | week 07
Home » Politiek » Geen verlate kerstuitkering voor minima
Lansingerland - Petra Verhoef (PvdA) had toekenning van een extraatje voor minima laten agenderen, omdat het college afwijzend had geantwoord op haar schriftelijke vragen. De commissie Samenleving steunde op 8 februari jl. het college in haar aanpak.

Geen verlate kerstuitkering voor minima

Geen verlate kerstuitkering voor minima

Lansingerland – Petra Verhoef (PvdA) had toekenning van een extraatje voor minima laten agenderen, omdat het college afwijzend had geantwoord op haar schriftelijke vragen. De commissie Samenleving steunde op 8 februari jl. het college in haar aanpak.

Freek J. Zijlstra

Vlak voor kerst ontvingen de Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering van het college van b. en w. de ‘Veel voor een beetje kalender 2018’. Hierin staan veel praktische tips hoe extra financiële ondersteuning op verschillende plaatsen kan worden aangevraagd.
De PvdA-fractie stelde op 23 december 2017 aan het college voor om aan de ongeveer 600 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van € 250. Dit kost in totaal € 150.000. De PvdA voorziet financiële dekking voor dit extraatje uit het overschot in de gemeentelijke jaarrekening 2017. De fractie vindt deze eenmalige uitkering een mooie afronding van het 10-jarige jubileum van onze gemeente.

Het college heeft op 16 januari jl. geantwoord dat een dergelijke kerstuitkering niet verstrekt kan worden. De Participatiewet biedt deze ruimte niet, omdat dit een vorm van categoriale bijzondere bijstand is. dat mag alleen voor een bijdrage in de zorgkosten. De gemeente biedt die mogelijkheid via een collectieve zorgverzekering.
Het college is bovendien van mening dat een extra kerstuitkering ingaat tegen een van de uitgangspunten van het inkomensondersteuningsbeleid. Door alleen gezinnen met bijstand een extra eenmalige bijdrage te geven, wordt juist een armoedeval ten opzichte van inwoners met een inkomen uit arbeid op het minimumniveau, gecreëerd.

Geen steun

De commissieleden spraken zich unaniem uit tegen een verlate kerstuitkering. “De wet is hierover duidelijk”, zegt Erik Jonker (D66) en Alexander Kuipers (VVD) vindt dat we geen lokale inkomenspolitiek moeten gaan bedrijven. Arnold Oosterlaan (CDA) kan zich helemaal in het antwoord van het college vinden. Erwin Barendregt (WIJ Lansingerland) en Henk Meester (Leefbaar 3B) vinden de procesgang slecht gekozen en de geëigende weg is toch een tijdig debatje in de gemeenteraad in het kader van de begroting. Kees-Willem Markus (ChristenUnie) is van mening dat er meer momenten waren geweest om dit voorstel in te brengen en stelt vast dat het verkiezingstijd is. Voorzitter Gerard Bovens constateerde ‘niet veel bijval’ en Petra Verhoef zegde toe een volgende keer de ‘koninklijke weg te zullen bewandelen’.

Check Also

Gemeente Lansingerland helpt inwoners met een laag inkomen

Lansingerland - Rondkomen van een uitkering of een minimum inkomen is vaak lastig, vooral als je zomaar in zo’n situatie bent beland. Gemeente Lansingerland doet er alles aan om die mensen te helpen en kennis te laten maken met speciale budgetten, regelingen en eenmalige extra’s die er zijn als je een smalle beurs hebt. We spraken met wethouder Ankie van Tatenhove over het omgaan met beperkte middelen.