zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » Politiek » Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit
Lansingerland - De PvdA-fractie las in het Algemeen Dagblad dat saldo nul voor de luchtkwaliteit bij de nieuwe A16-Rotterdam niet zal worden gehaald. De gemeenteraad van Rotterdam werd hierover recent geïnformeerd, die van Lansingerland echter niet. Hoe kan dat? Onze PvdA-fractie stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit

Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit

Lansingerland – De PvdA-fractie las in het Algemeen Dagblad dat saldo nul voor de luchtkwaliteit bij de nieuwe A16-Rotterdam niet zal worden gehaald. De gemeenteraad van Rotterdam werd hierover recent geïnformeerd, die van Lansingerland echter niet. Hoe kan dat? Onze PvdA-fractie stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Freek J. Zijlstra

Bij vaststelling van het Tracébesluit van de A16-Rotterdam is afgesproken dat na aanleg van de snelweg ‘saldo nul’ moest worden gehaald: niet horen, niet zien en niet ruiken. Dat horen en zien wordt naar verwachting bereikt door ondertunneling, het plaatsen van geluidsschermen, het aanbrengen van speciaal asfalt en toenemende beplanting in de richting van het talud. Niet ruiken slaat op de luchtverontreiniging, maar daarover is inmiddels bekend dat veel schadelijke stoffen niet te ruiken zijn. Die moeten namelijk gemeten worden en dat kan pas echt als de weg er eenmaal ligt. De huidige cijfers zijn gebaseerd op rekenmodellen, waarbij gemiddelden worden berekend over de ruit A13 – A16-Rotterdam – A20.
Deskundigen menen dat een verdere toename van de luchtverontreiniging in ons leefgebied al onder druk staat en niet verder mag toenemen door aanleg van de A16-Rotterdam en/of uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport. Kinderlongarts professor Johan de Jongste was daar in De Heraut van 31 januari jl. heel duidelijk over.

Wisten b. en w. ervan?

Nog voordat er een spa in de grond is gegaan komt er dan nu een bericht dat saldo nul met betrekking tot de luchtkwaliteit niet gehaald zal worden.
In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) als loco-burgemeester dat saldo nul op het gebied van luchtkwaliteit niet wordt gehaald. Dat betekent dat de nieuwe weg toch voor meer luchtvervuiling zal zorgen dan in 2012 is vastgelegd.
De PvdA-fractie wil van het college van b. en w. weten of men hierover geïnformeerd is en waarom de gemeenteraad daarvan dan niets weet. Waarom heeft het college besloten om de Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst te tekenen als er niet aan de afgesproken voorwaarden kan worden voldaan? Welke maatregelen gaat het college in overleg met de Bestuurlijke Afstemmingsgroep/BAG en Rijkswaterstaat nemen om er voor te zorgen dat saldo nul voor de luchtkwaliteit alsnog wordt gerealiseerd?

Check Also

Maalderij Treurniet moet het gezicht van het dorp blijven

Berkel en Rodenrijs - Het is niet voor het eerst dat in deze krant alinea’s gewijd worden aan het stuk gemeentelijk erfgoed Maalderij Treurniet Mengvoeders BV aan de Rodenrijseweg. De productie in de maalderij op deze locatie ligt al een aantal jaren stil. Plannen om het erfgoed voor het nageslacht te behouden zijn er al jaren. Tot genoegen van Nico en zoon Steven Treurniet werden de plannen door veel inwoners van Berkel en gemeentebestuurders met gejuich ontvangen.

Geef een reactie