woensdag 15 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit
Lansingerland - De PvdA-fractie las in het Algemeen Dagblad dat saldo nul voor de luchtkwaliteit bij de nieuwe A16-Rotterdam niet zal worden gehaald. De gemeenteraad van Rotterdam werd hierover recent geïnformeerd, die van Lansingerland echter niet. Hoe kan dat? Onze PvdA-fractie stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit

Saldo nul voor luchtkwaliteit valt toch hoger uit

Lansingerland – De PvdA-fractie las in het Algemeen Dagblad dat saldo nul voor de luchtkwaliteit bij de nieuwe A16-Rotterdam niet zal worden gehaald. De gemeenteraad van Rotterdam werd hierover recent geïnformeerd, die van Lansingerland echter niet. Hoe kan dat? Onze PvdA-fractie stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Freek J. Zijlstra

Bij vaststelling van het Tracébesluit van de A16-Rotterdam is afgesproken dat na aanleg van de snelweg ‘saldo nul’ moest worden gehaald: niet horen, niet zien en niet ruiken. Dat horen en zien wordt naar verwachting bereikt door ondertunneling, het plaatsen van geluidsschermen, het aanbrengen van speciaal asfalt en toenemende beplanting in de richting van het talud. Niet ruiken slaat op de luchtverontreiniging, maar daarover is inmiddels bekend dat veel schadelijke stoffen niet te ruiken zijn. Die moeten namelijk gemeten worden en dat kan pas echt als de weg er eenmaal ligt. De huidige cijfers zijn gebaseerd op rekenmodellen, waarbij gemiddelden worden berekend over de ruit A13 – A16-Rotterdam – A20.
Deskundigen menen dat een verdere toename van de luchtverontreiniging in ons leefgebied al onder druk staat en niet verder mag toenemen door aanleg van de A16-Rotterdam en/of uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport. Kinderlongarts professor Johan de Jongste was daar in De Heraut van 31 januari jl. heel duidelijk over.

Wisten b. en w. ervan?

Nog voordat er een spa in de grond is gegaan komt er dan nu een bericht dat saldo nul met betrekking tot de luchtkwaliteit niet gehaald zal worden.
In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) als loco-burgemeester dat saldo nul op het gebied van luchtkwaliteit niet wordt gehaald. Dat betekent dat de nieuwe weg toch voor meer luchtvervuiling zal zorgen dan in 2012 is vastgelegd.
De PvdA-fractie wil van het college van b. en w. weten of men hierover geïnformeerd is en waarom de gemeenteraad daarvan dan niets weet. Waarom heeft het college besloten om de Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst te tekenen als er niet aan de afgesproken voorwaarden kan worden voldaan? Welke maatregelen gaat het college in overleg met de Bestuurlijke Afstemmingsgroep/BAG en Rijkswaterstaat nemen om er voor te zorgen dat saldo nul voor de luchtkwaliteit alsnog wordt gerealiseerd?

Check Also

Second opinion in opdracht van de BTV

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële, economische en maatschappelijke effecten van de door hen gewenste groei van de luchthaven. De door Ecorys uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gaf RTHA voldoende steun om te groeien in de toekomst. Deze MKBA wordt nu echter door twee onafhankelijke deskundigen onderuitgehaald.