dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » fbpost » Onrust over verkeersinfarcten en onveilige situaties na uitbreiding blijft

Onrust over verkeersinfarcten en onveilige situaties na uitbreiding blijft

Uitbreiding Berkel Centrum

Onrust over verkeersinfarcten en onveilige situaties na uitbreiding blijft

Lansingerland – Het concept bouwplan voor de uitbreiding van Berkel Centrum West lag op dinsdag 6 februari jl. ter tafel in de Commissie Ruimte. Omwonenden en de meeste fracties hebben zorgen over de bereikbaarheid van het gebied en de verkeersonveilige situaties die zullen ontstaan. Wethouder Albert Abee kijkt er anders tegenaan.

Freek J. Zijlstra

Stefan Fremouw woont met zijn gezin in de nieuwbouw aan de Gemeentewerf. Hij behoort dus tot de direct omwonenden. Er komt nu haaks op de Gemeentewerf een aansluiting als toegangsweg naar de super-XL en ongeveer 500 parkeerplaatsen, waardoor bezoekers continue af en aan zullen rijden. Dat geeft een toenemende overlast en grote kans op opstoppingen en dat heeft een heel kwalijke invloed op de luchtkwaliteit voor die woonomgeving. Niet goed dus! Hij wil met zijn buren dat de positie van de toegangsweg wordt herzien, eventueel gesplitst in een in- en uitrit voor het hele gebied. Er ontbreekt op dit moment een degelijke verkeerskundige onderbouwing. Fremouw wil een breed georiënteerd onderzoek, waarin alle varianten bestudeerd en besproken worden met betrokkenen uit de woonomgeving.
De heer Vreugdenhil woont aan de Westersingel en dreigt weggedrukt te worden door een appartementencomplex van zes woonlagen (16,5 meter hoogte), hoewel in het voorontwerp nog sprake was van vier woonlagen. Hij maakt zich zorgen om de onveilige situaties die in de Boerhaavestraat zullen ontstaan als er extra vrachtverkeer gaat rijden om de winkels te bevoorraden. Die straat van 6,9 meter breed, inclusief fietsstroken, is daar niet op ingericht, betoogt hij.

Mooi project, maar…

Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) vindt het een mooi project, maar maakt zich zorgen over bouwen voor leegstand, aanzuigende werking ten koste van Bergschenhoek en de onoverzichtelijke, en vooral gevaarlijke verkeerssituaties die zullen ontstaan. Johan van der Burg (CDA) is blij dat het centrum nu afgebouwd gaat worden, in een minimale variant. Ook hij vraagt zich af of de verkeerssituatie, die nu al slecht is, goed genoeg zal worden.
Ivo de Graaf (VVD) veronderstelt dat de lay-out die er voor de ontwikkeling van het centrum nog lag, is gebruikt als blauwdruk voor de huidige plannen. De huidige ontwikkelingen sluiten hierop echter niet meer aan.
Eddy van Amersfoorth (D66) vindt het onhoudbaar dat het beoogde vrachtverkeer wordt toegevoegd aan de huidige verkeersstromen, die al vastlopen en voor onveilige situaties zorgen.
Sam de Groot (PvdA) en Marko Ruijtenberg (GroenLinks) vinden dat er nog geschaafd moet worden aan het voorliggende plan en Kees-Willem Markus (ChristenUnie) denkt dat de tijd benut moet worden om het anders te doen, en vooral kritisch zijn op de verstedelijking van onze dorpen.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) herhaalt de situatie in de Boerhaavestraat, de overlast door laden en lossen voor bewoners van het Mozaïek en het kruisend fietsverkeer met bestemmingsverkeer.

Optimistische wethouder

Wethouder Albert Abee geeft aan dat we in een tussenfase zijn. “Wij denken dat we niet voor leegstand bouwen!” Hij acht de verdere opdeling van verkeersstromen kansrijk, en ook dat de Boerhaavestraat het allemaal wel aankan. “Er komt maar één supermarkt en wat horeca bij!” Hij gaat nader bekijken of het laden en lossen binnen een afgeschermde ruimte mogelijk is, om zo overlast voor de woonomgeving te beperken.
In zijn beleving valt het allemaal wel mee; hij noemde de Boerhaavestraat een aantal keren ook nog Boerhaaveweg en Boerhaavelaan. Verontruste bewoners hebben meer het beeld van een Boerhaavesteeg, waar straks (nog meer) XL-vrachtverkeer doorheen geperst moet worden.
Op vragen van meerdere fracties of realisatie van een theater of filmhuis door zal gaan, antwoordde Abee dat dat een duidelijke wens van het college is voor een woonomgeving met veel jongeren, maar dat er geen harde toezeggingen van de projectontwikkelaar zijn. Jongeren geven overigens zelf aan dat ze voor dat soort activiteiten naar de grote stad gaan.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie