zaterdag 21 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Fietsersbond spreekt met de politieke partijen

Fietsersbond spreekt met de politieke partijen

Fietsersbond spreekt met de politieke partijen

Lansingerland – De Fietsersbond in Lansingerland houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en -fietsvoorzieningen zoals fietsparkeerplaatsen in de centra en bij de OV-haltes, het verhogen van de veiligheid – fietsverlichtingscontroles, melden van gevaarlijke verkeerssituaties – en hebben daartoe regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren.

Peter Tetteroo

Op maandagavond 5 februari organiseerde de Fietsersbond een avond waarop de politieke partijen hun fietsvisie presenteerden, daarna konden de toehoorders hun vragen stellen aan de politieke kopstukken. Ook droeg voorzitter Ton van der Burg (‘ik heb dit nu zeven jaar gedaan dat is weer lang genoeg’) het stokje over aan zijn opvolger Sander van Herwaarden.

Zienswijzen

De vertegenwoordigers van de politieke partijen namen om de beurt het woord. Veiligheid van de fietser staat voorop. snorbormmer, E-bike, speedalec wel of niet op het fietspad. Brede bakfietsen, fietsfiles, allemaal zaken waar de fietser mee te maken heeft. Een heikel punt blijkt de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg. Er komen meer fietsers, dus is er meer ruimte nodig. Auto’s zijn te gast en fietsers krijgen ruim baan. Eerst de fietser en dan de auto. Recreatieve routes, met picknickplaatsen, waterpunten en fietspompen. We willen een gezonde gemeente en daar hoort fietsen bij. Fietsen is praktisch, goedkoop, handig en ook nog eens heel leuk. Thema’s als duurzaamheid en veiligheid koppelen aan fietsen. Op sommige plekken is het helemaal niet handig om de fietser voorrang te geven, want als er een ongeluk gebeurd is de fietser degene die het meest gevaar loopt. haast.

Fietstunnel

Er kwamen nog een paar vragen en opmerkingen uit de zaal zoals: Kan er geen fietstunnel komen waar de Hoekeindscheweg de N209 kruist en elke dag hordes kinderen oversteken omdat het een schoolroute is? Of jongeren fietsen zonder licht en met zwarte kleding, weten ze wel hoe gevaarlijk dat is? Zorg ervoor dat de fietsroutes overal hetzelfde zijn, het is bekend dat jongeren structuur en duidelijkheid nodig hebben. Jan Jumelet (WIJ) besloot de vragen- en opmerkingenronde met het advies aan de automobilist rekening te houden dat je veelal met kinderen op de fiets te maken hebt en die rijden nou eenmaal zomaar met drie of vier naast elkaar. “Blijf er achter rijden tot er voldoende ruimte is, waarom al die haast?”, aldus Jumelet. De secretaris van de Fietsersbond, Jan Ceasar, gaf de politici de raad mee om goed naar de lijst met knelpunten te kijken en vervolgens eens te beginnen met een doorlopende fietsroute en op die route alle knelpunten op te lossen en dan door te gaan naar de volgende route. Zoals de nieuwe voorzitter Sander van Herwaarden aangaf: “Er is nog genoeg te doen voor de fietsersbond en dat doen we het best in goed overleg met de gemeente”.

Check Also

Michiel Muis stopt als fractieleider D66

Lansingerland - Michiel Muis stopt als fractievoorzitter van D66 Lansingerland. Hij blijft wel in de gemeenteraad actief.