zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » Prikbord » PRIKBORD REGIO

PRIKBORD REGIO

Buurtbemiddeling

Lansingerland – Bij onenigheid met buren, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland. Getrainde vrijwilligers uit Lansingerland worden ingezet om u te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met uw buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, begeleiding van een gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken op tel. 06-33370938 of via info@buurtbemiddelinglansingerland.nl. Kijk op de website www.buurtbemiddelinglansingerland.nl voor meer informatie.

Thuis bridgen met vrienden

Berkel en Rodenrijs – Wie een avondje met vrienden thuis wil bridgen, kan een koffertje met 24 voorgesorteerde spellen huren bij Bridgeclub Lansingerland. Tegelijkertijd doet men mee aan een mini-competitie met andere bridgeparen; hiermee zijn leuke prijsjes te winnen. Er zijn meerdere koffertjes met verschillende bridgespellen beschikbaar. Met het huren van een koffertje steunt men Bridgeclub Lansingerland. Informatie: Bert en Truus van der Poel, tel. 010 – 5116270 of mail naar: g.poel35@upcmail.nl.

Clubmiddag 3B-Sociaal Belang

Lansingerland – Iedere donderdag organiseert de belangenvereniging een gezellige sjoel- en klaverjasmiddag in De Ark, Oranjestraat 2 te Berkel en Rodenrijs. Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur. Deze middagen wordt er gespeeld in competitieverband. Ook niet-leden kunnen een keer komen kijken. De contributie bedraagt € 16 per jaar. Om mee te doen betaalt men per vier weken € 3,-. Voor inlichtingen over het kaarten en sjoelen kan men terecht bij Henk Lobberegt, tel. 010 – 5114779.

Thema-avond Instagram

Lansingerland – Het VIP (Vrijwilligers Informatiepunt) Lansingerland organiseert op maandag 19 februari een thema-avond Instagram / hoe werkt dat? Aanvang 19.30 uur in Berkel en Rodenrijs. De bijeenkomst wordt gegeven door Aron Verhoeven van Purple Apple. Kosten: € 5 voor vrijwilligers in Lansingerland (bijdrage koffie/thee en zaalhuur). Aanmelden via info@viplansingerland.nl onder vermelding van je naam, mailadres en telefoonnummer. Vergeet niet te vermelden bij welke organisatie je vrijwilliger bent. Info: Vrijwilligers Informatie Punt – VIP Lansingerland via info@viplansingerland.nl of 010-522 55 45 of kijk op viplansingerland.nl.

Mondharmonica als therapie

Rotterdam/Lansingerland – Longpunt Rotterdam-Noord organiseert op dinsdag 20 februari in kerkelijk centrum de Open Hof, Hesseplaats 441 te Rotterdam een bijeenkomst over het gebruik van de mondharmonica voor mensen met een longaandoening. Tijd: 14.00-16.00 uur, zaal open 13.30 uur. Voor COPD- en astmapatiënten is het bespelen van de mondharmonica een mogelijkheid om de conditie op peil te houden en te verbeteren. Pieter Oostdijk van de mondharmonicatherapiegroep van het Maasstadziekenhuis vertelt er meer over. Er worden mondharmonica’s ter verkoop aangeboden. Wie mee wil oefenen, kan ter plaatse een mondharmonica aanschaffen (€ 5). De toegang is gratis. Koffie en thee staan klaar. Gebruik geen geurtjes, veel longpatiënten kunnen daar niet tegen.

Moeders voor Moeders

Lansingerland – Net zwanger? Dan kun je je geluk delen. Veel vrouwen worden zwanger als jij helpt. Aanmelden of informatie: tel. 0800 0228070 of Hanneke Beijersbergen, tel. 015 – 369 82 63. Bezoek ook eens de website: www.moedersvoormoeders.nl.

Vrijwillige Thuishulp van VTV

Lansingerland – Vrijwillige Thuishulp van VTV biedt hulp door hulpvragers met een beperking, bijvoorbeeld verstandelijke, lichamelijke beperking of autisme, te koppelen aan vrijwilligers. Bent u de vrijwilliger die ook nét dat beetje extra wil bieden? Bijvoorbeeld als maatje, oppas- of speelhulp? Wellicht samen met een vriend(in) of familielid? Zo ja, dan zal bekeken worden voor welke hulpvrager u iets wilt betekenen. Met een paar uurtjes per maand helpt u al. Informatie: vtdelft@vtvzhn.nl, 015-2618648, www.stichtingvtv.nl.

Home-Start zoekt vrijwilligers

Lansingerland – Humanitas Home-Start Lansingerland zoekt vrijwillige gezinsmaatjes die zelf moeder zijn en die één keer per week minimaal twee uur beschikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen training en begeleiding. De voorbereidende cursus start een aantal keer per jaar. Home-Start biedt (opvoedings)ondersteuning aan ouders met tenminste één kind onder de 15 jaar. Doel is te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Informatie/aanmelden kan via de projectcoördinatoren: Henriëtte Staarthof, tel. 06-10026711 of Ellis Neeleman, 06-24361018, of e-mail: home-start.lansingerland@humanitas.nl.

Praktische hulp Welzijn Lansingerland

Lansingerland – Welzijn Lansingerland ondersteunt senioren door het aanbieden van verschillende praktische activiteiten. Zij helpen u graag! Vrijwilligers staan klaar en vinden het leuk om iets voor een ander te betekenen. Bij Welzijn Lansingerland kan men terecht voor hulp bij het doen van boodschappen, formulieren invullen, klussen in huis, de maaltijdservice en vervangende mantelzorg. Wie gebruik wil maken van een van deze diensten of iemand kent die hier gebruik van wil maken, neem dan contact op met Welzijn Lansingerland, tel. 010-522 55 45 op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. Of kijk voor meer informatie op de website www.welzijnlansingerland.nl.

Check Also

PRIKBORD BLEISWIJK

Koffie/inloopochtend Bleiswijk – Elke donderdag is er van 09.30 tot 11.30 uur in het gebouw …

Geef een reactie