dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » fbpost » Tunnelvisie overheerst tijdens debat Fietsveiligheidsplan

Tunnelvisie overheerst tijdens debat Fietsveiligheidsplan

Tunnelvisie overheerst tijdens debat Fietsveiligheidsplan

Lansingerland – Een dag na de jaarvergadering van de plaatselijke Fietsersbond besprak Commissie Ruimte op dinsdag 6 februari jl. het Fietsveiligheidsplan. Het is niet voor niets verkiezingstijd en dat was te merken aan de af en toe scherpe toon tijdens het debat, waarbij een paar oppositiepartijen tegen beter weten in steeds weer begonnen over een fietstunnel onder de rotonde Oudelandselaan en Klapwijkseweg.

Freek J. Zijlstra

Jurjen Dieleman (ChristenUnie) begon met de licht cynische constatering dat er dan na vier jaar eindelijk een Fietsveiligheidsplan ligt. “Een goed plan, met veel inbreng van bewoners en uitvoerige beschrijving van alle aandachtsplekken. Hoe vaak kan daarvan een update verwacht worden?”
Georgine Zwinkels (Leefbaar 3B) vindt dat aanpak van de fietsveiligheid bij rotondes de hoogste prioriteit moet krijgen en pleit voor een doorgaande lijn van verkeerseducatie, dus ook op het voortgezet onderwijs.
Sam de Groot (PvdA) wil dat het effect van verkeerseducatie wordt gemeten en stelt dat alle nieuwe N-wegen wel ondertunneld zijn voor kruisend fietsverkeer, dus is het volstrekt logisch dat dit alsnog bij de oudere, bestaande Boterdorpseweg en Klapwijkseweg wordt gerealiseerd.
Van Marko Ruijtenberg (GroenLinks) mag het plan nog wel wat ambitieuzer, waarbij uitgangspunt moet zijn dat het aantal slachtoffers naar nul gaat. “Wie checkt de verkeerseducatie bij ouderen?” wil hij weten.
Juval Pat El (VVD): “Hoe is het mogelijk dat we pas na vier jaar een plan over fietsveiligheid bespreken? Het ambitieniveau moet, door aanpassing van de slechte infrastructuur op een aantal plaatsen, nul zijn.”

Tunnelvisie

Ineke den Heijer is blij met het plan en formuleerde het vast blijven houden aan de onmogelijkheid van een tunnel (technisch niet uitvoerbaar, gevaarlijke hellingen, mag niet van het Hoogheemraadschap in verband met dijk, te kostbaar, tunnel moet in beide richtingen) als ‘tunnelvisie’.
Frans van der Graaff (CDA) vindt het een goed plan, acht aanleg van een tunnel niet de juiste oplossing en bepleit inrichting van een ‘normaal kruispunt’ met verkeerslichten. Hij signaleert dat beide tunnels onder de Boterdorpseweg nauwelijks gebruikt worden en vraagt het college te onderzoeken welke oplossingen daar mogelijk zijn.
Eddy Neeleman (Partij Neeleman) stelt simpel vast dat bij een explosiegroei met stadse allures het plaatsen van verkeerslichten hoort.
Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) wil dat zo snel mogelijk het geoormerkte budget van € 1,8 miljoen ingezet wordt om de rotondes veiliger voor fietsers te maken. “Laten we niet blijven praten over een niet realistische tunnel, terwijl er nu eindelijk een plan van aanpak voor veilig fietsverkeer in Lansingerland ligt.”
Wethouder Simon Fortuyn zegde toe dat nog dit jaar wordt begonnen met de herinrichting van een aantal rotondes en benadrukte nog maar weer eens dat het Fietsveiligheidsplan een dynamisch document is, dat om voortdurende bijstelling vraagt.

Petitie

Inmiddels is de PvdA Lansingerland een petitie gestart. In deze petitie wordt de gemeente Lansingerland verzocht snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg ter hoogte van de Oudelandselaan. Inmiddels hebben al ruim 1100 inwoners de petitie ondertekend. Maandagochtend 12 februari was de PvdA tijdens de ochtendspits aanwezig op deze locatie om extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op deze plek.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie