zondag 18 februari 2018 | week 07
Home » Politiek » Windmolens bij de Kruisweg
Lansingerland - Nabij de Kruisweg komen windmolens. Maar op welke afstand en hoeveel zullen dat er zijn? Dat vroeg de Belangenvereniging de Kruisweg zich in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari hardop af.

Windmolens bij de Kruisweg

Windmolens bij de Kruisweg

Lansingerland – Nabij de Kruisweg komen windmolens. Maar op welke afstand en hoeveel zullen dat er zijn? Dat vroeg de Belangenvereniging de Kruisweg zich in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari hardop af.

Peter Tetteroo

Op de publieke tribune luisterden bewoners van de Kruisweg – gehuld in groene t-shirts met het opschrift ‘De Kruisweg denkt mee’ – aandachtig naar de spreker die namens hen de raad toesprak.

Die molens komen er, maar de bewoners van het gebied zitten niet te wachten op verrommeling van hun unieke uitzicht over de polder. Zij brachten een aantal zaken naar voren die zij geregeld willen zien. Hoeveel molens komen er en hoeveel megawatt moeten zijn leveren? En op welke afstand van de bebouwing worden die gigantische molens geplaatst. Petra Verhoef (PvdA) diende een amendement in waarin zij voorstelde om de gemeente als beheerder van de windmolens aan te stellen en de betrokken bewoners de lasten te laten betalen en dat terug te verdienen door de opbrengsten voor 100% aan hen te doen toekomen. Dit vonden zowel de belangenvereniging als de overige politieke partijen geen goed idee en dit voorstel werd bij stemming verworpen.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) diende twee amendementen in waarmee hij de gewenste opbrengst van maximaal 12 megawatt in plaats van tenminste 12 megawatt, als doel wilde stellen en als tweede de afstand van de molens tussen de bebouwing wilde vaststellen op de maat die ook voor Zoetermeer is toegepast. Deze amendementen werden aangenomen.
Ivana Citterbartova (GroenLinks) diende een amendement in waarbij zij de mogelijkheid van participatie van bewoners en/of extreme partijen tot 20% met de mogelijkheid tot meer, wilde oprekken. Dit voorstel werd aangenomen en de betrokken bewoners van de Kruisweg keerden tevreden huiswaarts.

Check Also

Fietsersbond spreekt met de politieke partijen

Lansingerland - De Fietsersbond in Lansingerland houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en -fietsvoorzieningen zoals fietsparkeerplaatsen in de centra en bij de OV-haltes, het verhogen van de veiligheid - fietsverlichtingscontroles, melden van gevaarlijke verkeerssituaties - en hebben daartoe regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren.