woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Statiegeld voor blikjes en petflesjes
Lansingerland - Blikjes en petflesjes slingeren overal in de buitenruimte rond. Waarom in de prullenbak gooien? Waarom mee naar huis nemen om in de PMD-zak te stoppen als je het ook achter je kunt neergooien? Maar weggooien is van vroeger, nu recyclen we. Misschien dat het helpt als er statiegeld op zit?

Statiegeld voor blikjes en petflesjes

Statiegeld voor blikjes en petflesjes

Lansingerland – Blikjes en petflesjes slingeren overal in de buitenruimte rond. Waarom in de prullenbak gooien? Waarom mee naar huis nemen om in de PMD-zak te stoppen als je het ook achter je kunt neergooien? Maar weggooien is van vroeger, nu recyclen we. Misschien dat het helpt als er statiegeld op zit?

Peter Tetteroo

Vorig jaar is de statiegeldalliantie opgericht met als motto: “Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd. Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de statiegeldalliantie. De alliantie vraagt aan de regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.

Motie

Ivana Citterbartova (GroenLinks) diende, mede namens WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, CU en D66, een motie in om Lansingerland partner te laten worden van deze statiegeldalliantie. Een rondje langs de raadsleden leverde brede steun op voor dit voorstel, alleen Juval Pat El (VVD) tekende bezwaar aan en een gesteggel over cijfers begon. Volgens metingen van de statiegeldalliantie is 74 procent van de Nederlanders voorstander van het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Simon Fortuyn – die namens het college zijn steun gaf aan de motie – nam Duitsland als voorbeeld en wist dat deze regeling daar uitstekend werkt. De wethouder zag het als een belangrijke stap in het bestrijden van zwerfafval in de buitenruimte. Pat El bracht daar tegen in dat het scheelt waar je gaat meten en dat er verschillende becijferingen over de effectiviteit van zo’n statiegeldregeling bestaan. Ook voorzag hij een mogelijk bezwaar in het innemen van de blikjes en flesjes door de winkeliers. Was hun verwerkingscapaciteit daar wel op ingericht? De rest van de gemeenteraad ging enthousiast achter de motie staan en deze werd, met alleen de stem van de VVD tegen, aangenomen. Lansingerland zal zich bij de statiegeldalliantie aansluiten. Zie ook ‘statiegeldalliantie.org’

Check Also

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Geef een reactie