zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Chillplekken voor jongeren
Lansingerland - De jongeren in Lansingerland willen chillen, zoals overal gewoon is. Dat doen ze thuis, bij vrienden, op de club en ook buiten. Gemeente, politieke partijen en jongeren voerden daar met elkaar gesprekken over en een bureau deed onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van de gesprekken en onderzoek stelde men een een uitvoeringsplan op: "Pubers in de spotlight’.

Chillplekken voor jongeren

Chillplekken voor jongeren

Lansingerland – De jongeren in Lansingerland willen chillen, zoals overal gewoon is. Dat doen ze thuis, bij vrienden, op de club en ook buiten. Gemeente, politieke partijen en jongeren voerden daar met elkaar gesprekken over en een bureau deed onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van de gesprekken en onderzoek stelde men een een uitvoeringsplan op: “Pubers in de spotlight’.

Peter Tetteroo

Dat uitvoeringsplan ligt er al weer een tijdje en in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari diende Leon Hoek (WIJ Lansingerland) een motie in om het inrichten van chillplekken voor de zomer van 2018 klaar te hebben.
“Als we de chillplekken (oftewel hangplekken) rond juni van dit jaar klaar hebben kan de jeugd er de komende zomer van genieten”, aldus Leon Hoek. De discussie die volgde ging over de haalbaarheid van zijn voorstel. Het moet zorgvuldig gebeuren en er is eerst grondig overleg met de omwonenden van de beoogde chiilplekken nodig, volgens de meerderheid van de raad. Hoek: “Het is nu begin februari, als we nu aan de slag gaan met het voeren van de overleggen met omwonenden kan dat in zes weken afgerond zijn. De jongeren rekenen hierop en als we nu niet handelen is er weer een jaar verloren.”
Wethouder Heuvelink gaf aan dat het college de realisatie op zo’n korte termijn ook niet haalbaar acht.
PvdA en GroenLinks steunden Leon Hoek in zijn voorstel, zij vonden ook dat het nu maar eens moest gebeuren. De vertegenwoordigers van de overige partijen,Leefbaar, CU, CDA, VVD en D66, vonden uiteindelijk toch dat het niet goed zou zijn om dit op zo’n korte termijn te realiseren. “Mag ik de jongeren die u nu teleurstelt met deze vertraging naar u toe sturen?”, vroeg Leon Hoek aan de overige raadsleden. Jurgen Dieleman (CU) antwoordde dat zij welkom zijn om hun verhaal te komen doen.”
De motie werd bij stemming verworpen, de jongeren zullen langer moeten wachten met het krijgen van de door hun gewenste chillplekken.

Check Also

Snelfietsroute Berkeldijkje

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 5 september jl. kennisgenomen van het voorlopig ontwerp van de voorkeursvariant die door de ambtelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Realisatie van een snelle en veilige fietsroute, zonder gebruik te maken van het Berkelsdijkje, is in het langdurige proces een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de gewenste soepele ontsluiting van het autoverkeer uit Berkel-Centrum-Oost via de Molenwerfstraat en de Ds. van Koetsveldstraat richting Berkelsdijkje nog steeds niet opgelost, hoewel bermversteviging zal worden aangebracht.