dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » fbpost » Inschrijven voor zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus

Inschrijven voor zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus

Inschrijven voor zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus

Lansingerland – Op zaterdag 10 februari a.s. wordt in Huize Sint Petrus een Open Dag gehouden, waarbij twee van de 56 appartementen voor zelfstandige bewoning gezellig ingericht zullen zijn. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen, zich laten informeren over dit nieuwe concept van zelfstandig wonen voor ouderen en zich uiteraard inschrijven. We spraken met locatiemanager Annemiek van den Broek.

Freek J. Zijlstra

Ondanks de vergrijzing was er het afgelopen jaar een voortdurende dreiging van sluiting van woonzorgcentrum Huize Sint Petrus. Het langer zelfstandig thuis wonen met ambulante zorg en mede daardoor minder ouderen met een indicatie voor een verpleeghuis is een belangrijke oorzaak. Of met andere woorden, door de vergaande bezuinigingen in de ouderenzorg ontstaat leegstand.
Zoals inmiddels bekend hebben Laurens Zorg, het Zorgkantoor DSW en gemeente Lansingerland een constructie bedacht waardoor ouderen, die somatische zorg nodig hebben, in Huize Sint Petrus konden blijven wonen. Ouderen met dementie verhuisden naar de Oranjehoeck in Bergschenhoek of kozen voor andere locaties.

Zit-/slaapkamers te huur

Voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering voor Huize Sint Petrus is verhuur van de 56 vrijgekomen appartementen aan ouderen die (nog) zelfstandig kunnen wonen.
Annemiek van den Broek: “Wij bieden een heel nieuw concept aan, waarbij we als basisvoorziening een zit/slaapkamer van 30 m2 met een eigen badkamer en toilet, kaal opleveren. De huurder kan dit naar eigen smaak behangen, verven en inrichten. Vervolgens verstrekken we dagelijks een warme maaltijd en houdt een huishoudelijke hulp de kamer wekelijks schoon. Welzijn Lansingerland zorgt voor gezellige ontmoetingsmomenten op de dag en activiteiten waar je, als je dat wilt, aan mee kunt doen. Er kan gebruik worden gemaakt van Laurens thuiszorg op basis van een geïndiceerde behoefte.”
Wanneer komt iemand in aanmerking? Annemiek: “We stellen aan de hand van een vragenformulier vast of iemand in de woonomgeving past en van welke Wmo-voorzieningen al gebruik wordt gemaakt. Het gaat om ouderen die nog in grote mate zelfstandig kunnen wonen, maar dreigen te vereenzamen of niet goed meer voor zichzelf een maaltijd klaar kunnen maken. De uitdaging is om die mensen uit hun geïsoleerde woonomgeving te halen en (weer) in contact te brengen met leeftijdsgenoten. Met de intentie om samen koffie te drinken en leuke dingen te gaan doen. Misschien nog iets voor een ander te kunnen betekenen.”

Structuur en geborgenheid

Wat versta je onder ’zelfstandig’? Annemiek: “Dat betekent dat alle initiatieven bij jezelf liggen. Je hebt nog steeds de regie over je eigen leven, je maakt eigen keuzes, maar maakt gebruik van voorzieningen die inpandig aanwezig zijn. Je krijgt een woonomgeving waar je jezelf veilig voelt en makkelijk contact met je buren legt. De dagen krijgen weer meer structuur en voor de familie geeft de geborgenheid een gerust gevoel.
We zijn geen hotel; er zijn dingen die je zélf nog moet doen, bijvoorbeeld de was, waarvoor ook een voorziening komt.”
Hoe gaat het met de aanmeldingen? “Er zijn nu 25 inschrijvingen en ook de gemeente voert via het Wmo-loket nog een aantal gesprekken met kandidaten. Het is wellicht goed te zeggen dat je hier lang kunt wonen, maar dat sommige ouderen door dementie misschien toch nog een keer moeten verhuizen òf als ze somatische verpleegzorg nodig hebben. Dan vindt een verhuizing plaats naar de intramurale setting van Huize Sint Petrus.”
Aanmelden kan bij Laurens, kijk op de website www.laurens.nl of bel 010 33 23 000.

Check Also

SeniorWeb Lansingerland start met nieuw cursusseizoen

Lansingerland - Eind januari gaat SeniorWeb weer van start met het nieuwe cursusseizoen. Om iedereen kennis te laten maken met het brede aanbod wordt op dinsdag 15 januari de gratis toegankelijke informatie- en inschrijfdag gehouden over computer-, smartphone- en tabletcursussen en workshops.

Geef een reactie