woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » Lezersschrijven » Hoogheemraadschap Schieland

Hoogheemraadschap Schieland

In De Heraut van woensdag 31 januari 2018 op pagina 4 stond een verhaal van het HHSK over een subsidie voor natuurvriendelijke oevers. De eerste alinea was als volgt: “Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten en dierenleven”. Ik wil daar een aantekening bij plaatsen. Ik woon aan de Rottekade te Rotte te Lansingerland. Westelijk van de Rotte ligt een hoofdwatergang vanaf de Streksingel in Rotterdam tot aan het gemaal de Kooi. Nadat alle huizen op de riolering waren aangesloten en dus niet meer loosden op die watergang werd de kwaliteit steeds beter, mede door de stroming die instant werd gehouden. Vanaf rond 1990 was dit water een prachtige sloot. Waarin het wemelde van leven, van de kreeftachtige beter bekend onder de verzamelnaam watervlooien, van insecten en larven van insecten, met kikkers en padden hun donderkopjes, met het stormachtig paaien van vele tientallen grote karpers, met duizenden voorntjes, bliekjes, zeelt, brasem, snoeken, baarzen en zelfs palingen zwommen er in. De oevers waren begroeid met riet en lissen en met planten als onder andere pinksterbloemen, dotterbloem, zwanenbloem (beschermde plant) en Waterweegbree. Er was een fauna van eenden, waterhoentjes, meerkoeten, rietzangers, ijsvogeltje(s), futen, reigers, soms kwamen er visdiefjes en aalscholvers.
Nadat er een paar jaar geleden een nieuwe stuw werd aangelegd bij de Streksingel verdween de stroming in het water. Gevolg van het ontbreken van de stroming was dat tussen eind mei en oktober/november de sloot bedekt is met een dikke laag eendenkroos. Er werd ook een ander beleid gevoerd voor het onderhoud. Alle begroeiing van bodem en oever werd verwijderd en er werd een paar centimeter van het talud afgegraven.
Dit leidde er toe dat de kade op nieuw op profiel moest worden gebracht, zeg maar verhoogd en verbreed. Met enkele buren heb ik bij het HHSK geprotesteerd tegen dit zonder voorbehoud vernietigen van de natuur. Het HHSK beloofde dat dit niet meer zou gebeuren maar vervolgens werd steeds weer rigoureus alles verwijderd, ook na het herstel van de kade, ook afgelopen zomer nog.
Gevolg is dat en nu (bijna)geen leven meer is in de sloot het water is zwart en leeg. Het riet dat veel zuurstof in het water brengt is verdwenen, door het eendenkroos neemt het oppervlak ook geen zuurstof meer op en geen enkele zonnestraal bereikt de waterplanten zodat de fotosynthese stopt.
Volgens mij is dit recht het tegenovergestelde van wat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in haar “goed nieuws” bericht schrijft.
Rest mij nog, eerlijkheidshalve, te vermelden dat ik in januari 2018 een goed gesprek heb gehad met twee beleidsmedewerkers van het HHSK die mij toe hebben gezegd er het rigoureuze verwijderen van alle begroeiing in de oever en het afgraven van het talud niet meer voor zal komen en ik heb hun schriftelijk gevraagd de stroming in de watergang zoals die er voorheen was terug te brengen zodat de natuur zich weer kan herstellen. Volledig herstel zal nog jaren duren maar ik hoop dat ik volgend jaar kan melden dat enige verbetering is opgetreden. Dat ligt geheel in handen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (wordt vervolgd).

C. Brons
Rotte, gemeente Lansingerland

Check Also

AED omgeving Berkelsezoom

In Lansingerland maakt een aantal inwoners zich hard zoveel mogelijk bewoners in hun omgeving een …

Geef een reactie