zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » fbpost » Voor bewoners van de Mozaïek is de maat vol

Voor bewoners van de Mozaïek is de maat vol

Voor bewoners van de Mozaïek is de maat vol

Lansingerland – Bewoners van de 75 appartementen in het Mozaïek, dat ingesloten wordt door de Oudelandselaan, de Boerhaavestraat en de Röntgenstraat, hebben nu de vergevorderde plannen voor uitbreiding van Berkel-Centrum-West zijn gepresenteerd aan de noodrem getrokken. Ze hebben hun zorgen en ongenoegen op papier gezet, van handtekeningen voorzien en bij de gemeente gedeponeerd. We hadden een gesprek met de initiatiefnemers.

Freek J. Zijlstra

Het is aan het begin van de avond heerlijk stil aan de Röntgenstraat. Letterlijk een verschil van dag en nacht als ik de filmpjes en foto’s krijg te zien van een ‘normale schooldag’. Ik ben te gast bij Jan en Anneke Olsthoorn, samen met Ed Lansdorp en Gerard Schenk, leden van de Vereniging van Eigenaren van het Mozaïek, waarin koop- en huurappartementen, de polikliniek van het Franciscus Gasthuis, een apotheek, huisartsen, fysiotherapeut en andere paramedici zijn ondergebracht, en niet te vergeten één van de twee basisscholen.
Veel bewoners hebben tien jaar geleden een levensbestendig appartement gekocht. Op tekening zag het er allemaal fraai uit: een groene binnentuin als vrolijke en levendige speelplaats voor de school en een plantsoen aan de overkant van de Röntgenstraat. De harde werkelijkheid is een onappetijtelijke betonnen binnenspeelplaats waar vandaan het geluid van spelende en schreeuwende kinderen door het ontbreken van absorberende voorzieningen de appartementen binnendringt. De overlast van auto’s voor brengende en halende schoolgaande kinderen, met als optelsom het onaangepaste gedrag van de ouders, doet de opgebouwde ergernis exploderen.

Het wordt alleen maar erger

En dan ligt er nu een plan voor uitbreiding van Berkel-Centrum-West. Er komt nota bene een XL-supermarkt, appartementencomplexen en een heuse woontoren die voor extreme overlast gaan zorgen en het weidse uitzicht van nu om zeep helpen. Straks zitten de appartementen van het Mozaïek aan de Röntgenstraat ook nog eens urenlang in de schaduw!
“Wij hebben het vertrouwen in de gemeente compleet verloren!” zegt Jan Olsthoorn. “Een paar dagen geleden hadden we een ambtelijk overleg. Aardige man, hoor, die ons alternatieven liet zien voor een andere bevoorradingsweg naar de super-XL, en dat zou dan ten koste gaan van bebouwing. Dat is echter maar een deel van het probleem; de drukte van de Oudelandselaan, de ongeschikte Boerhaavestraat als toegangsweg en de chaos in de Röntgenstraat maken vrachtverkeer gevaarlijk en volstrekt ongewenst.”
Ze laten filmpjes zien van het autoverkeer onder hun raam tijdens de breng- en haalmomenten van de kinderen. Ouders zetten overal auto’s neer en trekken zich niets aan van het overige verkeer: voetgangers en fietsers naar de scholen en het medisch cluster. “Als de Oudelandselaan en de secondaire weg vol staan, gebruiken sommige ouders het fietspad ‘gewoon’ als Kiss & Ride om hun kind voor de school te droppen,” zegt Ed Lansdorp.

Is het wel nodig?

Wat maakt u zo boos? Anneke Olsthoorn: “De situatie is hier in de loop der jaren al behoorlijk uit de hand gelopen. De scholen zijn snel gegroeid, de hoogste groepen gaan naar dislocaties elders in het dorp en wat overblijft zijn de jongste groepen die heel veel buiten spelen. Die niet ingecalculeerde overlast, met de oververhitte verkeerssituatie, geeft het gevoel dat we in een industriegebied wonen. We hebben bovendien overlast van hangjongeren op het grote plein. Bij uitbreiding van het centrum kom je straks via het bruggetje rechtstreeks op dat plein terecht. Dat plein moet dus afgesloten worden met hoge hekken, maar de gemeente wil het open karakter behouden.”
Samengevat: de bewoners van het Mozaïek willen niet nog meer geluidsoverlast, de verkeerssituatie is nu al onhoudbaar en ze willen in hun uitzicht niet verder belemmerd worden door het bouwen van een woontoren en een robuust appartementencomplex.
Op de achtergrond spelen de waarom-vragen: is die super-XL wel nodig zo vlakbij de supermarkten die er al zijn? Hetzelfde geldt voor de horeca; het huidige bestand aan eet- en drinkgelegenheden lijkt voldoende en het is maar de vraag of die het dan wel redden met zoveel concurrentie.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie