maandag 25 maart 2019 | week 13
Home » Algemeen » Hondeneigenaren zetten zich in voor beleid

Hondeneigenaren zetten zich in voor beleid

Hondeneigenaren zetten zich in voor beleid

Berkel en Rodenrijs – Veel mensen gebruiken social media in de vorm van Facebook, WhatsApp en Twitter. Dit gebruik is voornamelijk toe te schrijven aan de behoefte aan liefde, genegenheid, ergens bij horen en handig om relaties te onderhouden en nieuwe te vinden. Honden hebben veel van dezelfde behoeftes, alleen zij moeten daar de straat voor op.

Annelies Moerel

Linda de Jager en Marianne van de Velde zijn beide hondenliefhebbers en ontmoeten elkaar vaak met hun viervoeters in De Groenzoom. Linda, zelf eigenaresse van drie honden, vertelt: “Door de realisatie van het gebied De Groenzoom ontstond een WhatsApp-groep onder de Kleihoogt-bewoners. Er bleek uit de plannen dat er weinig rekening was gehouden met losloopgebieden voor honden.”
In de gemeente Lansingerland huizen maar liefst ruim 3500 honden en de losloopgebieden voor hen zijn verspreid en niet talrijk. Marianne, met een hond van vier jaar, vult aan: “Honden hebben ruimte en beweging nodig, de mogelijkheid tot het maken van lange wandelingen, te spelen met andere honden en heerlijk te snuffelen. Snuffelen is voor een hond als Facebook voor mensen.”

Hondenbelangen Lansingerland

Vanuit de appgroep werd contact gezocht een beleidsadviseur Openbare Ruimte van de gemeente. Zijn advies was helder. Richt een vereniging op en zorg voor genoeg leden. Hierna was Hondenbelangen Lansingerland snel een feit. Een oproep via De Heraut kreeg veel respons waardoor er op dit moment 160 leden zijn.
Marianne: “We willen graag een positief hondenbeleid realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met alle inwoners. Linda vult aan: “Die positieve kijk op honden kan onder andere bereikt worden door bewustwording te creëren en een goede omgang met honden. We willen bereiken dat iedereen zijn verantwoording pakt. Door bijvoorbeeld je hond aan te lijnen als de situatie daar om vraagt. Daarmee creëer je respect.”
Marianne vertegenwoordigt Hondenbelangen in het gebruikersplatform De Groenzoom. Dit platform kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de beheerders van dit natuurgebied. De vereniging richt de focus nu op gebruikregels voor hondenbezitters voor De Groenzoom vanwege het komende broedseizoen. Hierna zal heel Lansingerland onder de loep worden genomen. Er is contact met wethouder Simon Fortuyn en de vereniging heeft al een plek op de website van de gemeente.

Losloopgebieden

Naast het speerpunt bewustwording van gedrag is ook de hoeveelheid losloopgebieden een belangrijk punt. Dat zijn er nu echt te weinig. Bovendien wil de vereniging een bijdrage leveren aan het opruimen van hondenpoep, onder andere door het makkelijker en positiever maken van het opruimen van hondenpoep. Meer dispensers en afvalbakken en meer aandacht voor de locatie van deze afvalbakken. Hondenbelangen heeft veel ideeën. Eerst volgt de definitieve oprichting in maart, waarna allerlei acties voor meer naamsbekendheid moeten zorgen. Er zullen vaker berichten in de krant verschijnen over gemaakte afspraken met de gemeente en evenementen voor hondenbezitters. Een nieuwsbrief is er al voor de leden.

Gezocht

De vereniging is nog op zoek naar hondenliefhebbers met of zonder hond in Bleiswijk en Bergschenhoek. Het is belangrijk dat er in iedere dorpskern een paar leden zijn die een satelliet functie hebben, de ogen en oren van de vereniging. Meer informatie is te verkrijgen via Linda Jager, 06 – 28918588 en Marianne van de Velde, 06 – 55917731. Mailen kan ook via info@hondenbelangenlansingerland.nl. Zie ook de website hondenbelangenlansingerland.nl en Facebook.

Check Also

Leden VNO-NCW Oostland krijgen een ‘Rondje van de zaak’

Lansingerland - Tijdens een ‘Rondje van de Zaak’ openden bedrijven in Lansingerland hun deuren voor de collega-leden van VNO-NCW Oostland. Donderdagmiddag 14 maart bezochten ze een tweetal bedrijven in Lansingerland, maar ook een school in Berkel en Rodenrijs die zich voor een belangrijk deel ook op het bedrijfsleven richt. De onderscheidende kracht van deze bedrijven en de school stond die middag centraal.

Geef een reactie