dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Nog een laatste keer over het plein bij ’t Vierkantje?

Nog een laatste keer over het plein bij ’t Vierkantje?

Nog een laatste keer over het plein bij ’t Vierkantje?

Lansingerland – De plannen liggen op tafel, het budget is beschikbaar, dus aan de slag? Commissie Ruimte besprak in de vergadering van 16 januari jl. toch nog een keer over de herinrichting van ‘het plein bij ’t Vierkantje’, dat er na de kostbare facelift en het autoluw maken uit moet zien als de ‘gezellige huiskamer’ van Berkel Centrum. Vooral het aanwijzen van een nieuwe standplaats van bloemenkiosk Steentjes houdt de gemoederen bezig.

Freek J. Zijlstra

Nelleke Bouman (CDA) vertelde dat dit haar laatste commissievergadering als voorzitter was. “Ik heb het met veel plezier gedaan, er kwamen vaak pittige onderwerpen voorbij, en dat bleek dan ook uit de overvolle publieke tribune, maar de toonzetting in de commissie was over het algemeen constructief.”

Insprekers

Ronald Vedder sprak als voorzitter van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum de commissie vervolgens toe en maakte een compliment aan de gemeente over de open en constructieve manier waarop naar het voorliggende resultaat is toegewerkt. Aandachtspunten zijn de wenselijkheid van verplaatsbaar straatmeubilair bij grote activiteiten, herplaatsing van de steen met het wapen van Berkel bij het carillon, het verstrekken van volledige terrasvergunningen en het vinden van goede nieuwe standplaatsen voor de huidige vergunninghouders.
Eén daarvan is de bloemenkiosk Steentjes en mede-eigenaar Paul Spee benadrukte nog maar eens het feit dat ze al 28 jaar een verkooppunt op het plein bij ’t Vierkantje hebben. Ze vinden de nieuwe aanwijsplek aan de autoluwe Herenstraat geen goed alternatief en prefereren de plek bij De Visch voor de ingang van de Hema. Winkeliers rond die locatie zouden geen bezwaar hebben tegen het positioneren van een bloemenstand. De bloemenkiosk heeft er al vaker gestaan als er festiviteiten op het plein waren.

Goed plan, maar…

De fracties van de gemeenteraad vinden de herinrichting van het plein een goed en mooi plan en een verrijking van dit deel van het centrum.
Als de Herenstraat autoluw of op termijn autovrij wordt, wat heeft dit voor effect op de verkeerscirculatie, en op het dreigend infarct in de Molenwerfstraat aan de oostkant van het oude centrum (CDA en WIJ Lansingerland)? D66 wil graag een circulatieplan voor Berkel Centrum; betekent dat inderdaad het rondrijden van auto’s over voornamelijk eenrichtingswegen?
Waarom lukt het niet een goede plek voor de bloemenkiosk te vinden; men is hier toch al vanaf de zomer 2017 mee bezig (WIJ Lansingerland, VVD, Leefbaar 3B en ChristenUnie)? “Dat is een smet op het plan” (WIJ Lansingerland) en richting wethouder Fortuyn “We blijven u achtervolgen tot het opgelost is” (VVD).
Wethouder Simon Fortuyn wil geen verplaatsbaar straatmeubilair, de afhaalhoreca zijn in zijn ogen goed bereikbaar en fietsers blijven ‘te gast in een wandelgebied’. Het plein krijgt geen nieuwe naam. “De daar aanwezige winkels hebben al een adres en dat gaan we niet veranderen,” aldus Fortuyn. De bloemenkiosk kan tijdelijk naar De Visch en medio mei zal een definitief toewijzingsbesluit genomen worden in overleg met de marktmeester.
Wethouder Albert Abee bevestigde een dag later deze procedure. Hij benadrukte het feit dat het om het afwegen van belangen gaat, waarbij de wet gevolgd moet worden en het aantekenen van bezwaar en beroep mogelijk is. “Dat doen we zorgvuldig en daar heeft iedereen recht op, ook de eigenaars van bloemenkiosk Steentjes,” aldus Abee.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie