zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » Algemeen » Lionsclub Berkel en Rodenrijs heeft ruimte voor nieuwe leden

Lionsclub Berkel en Rodenrijs heeft ruimte voor nieuwe leden

Lionsclub Berkel en Rodenrijs heeft ruimte voor nieuwe leden

Berkel en Rodenrijs – De Lionsclub Berkel en Rodenrijs, op dit moment actief met 24 leden, heeft na het afscheid van enkele oudere leden van het eerste uur weer ruimte om nieuwe belangstellenden welkom te heten. Eddy Nolet vertelt graag iets over de club en de activiteiten.

Trees Borkus-Henskens

“Samen met de andere Lionsclubs vormen we een wereldwijde vereniging waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding en op vrijwillige basis verschillende initiatieven oppakken voor een betere samenleving. Met ruim 1,3 miljoen leden, verspreid over ruim tweehonderd landen, vormen de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld.”

Activiteiten

Twee keer per maand – elke tweede en vierde dinsdag van de maand – komen de Berkelse Lions bijeen; de ene keer voor een gezamenlijk diner en de tweede keer voor een vergadering. “Daarin komen lopende zaken aan de orde, maar ook activiteiten die gepland staan of op de agenda stonden en inmiddels zijn gepasseerd. Dat kunnen zowel nationale als internationale activiteiten zijn waar wij aan mee kunnen werken, maar ook lokale. Zoals bijvoorbeeld de DE puntenactie voor de Voedselbank, de jaarlijkse kerstpakkettenactie, de realisatie van het Lionsbos in het Annie M.G. Schmidtpark, de lichtjesavond in het park, de jaarlijkse badeendjesrace en deelname aan NLDoet!. Met de opbrengsten van acties steunen we lokale doelen als bijvoorbeeld De Hospice Lansingerland, de 3B Bus en Scouting Berkel.”

Belangrijker

In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt worden de activiteiten van Lions belangrijker.
“De eerste Nederlandse Lionsclub – overgewaaid vanuit Amerika waar rond 1900 de eerste serviceclubs ontstonden – werd gevormd door mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden ook buiten Amerika de eerste Lionsclubs. In ons land zijn dat er inmiddels rond de 420 met ruim 11.000 leden. Wereldwijd hebben we één motto: We serve. Naast persoonlijke inzet organiseren wij tevens de meest uiteenlopend activiteiten om fondsen te werven. Elke Lionsclub is autonoom in de keuze hoe vorm en inhoud gegeven wordt aan de Lionsdoelstellingen. Van de leden wordt een actieve inzet verwacht om de clubdoelstellingen te realiseren. Daar staat tegenover dat de club de leden een brede oriëntatie biedt op de wereld om hen heen en daarnaast tevens vriendschap, plezier en sfeer.”

Vrijblijvend

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een avond van de Lions Berkel en Rodenrijs meemaken. Daarvoor kunnen zij zich vooraf melden bij de extentioncommissie Eddy Nolet (06 22475618). “Zij kunnen dan kennis maken met de overige leden, de goede band en de sfeer. Wij zijn continu actief met activiteiten die gekoppeld zijn aan een goed doel en af en toe hebben we een feestelijke bijeenkomst waarbij ook de partners worden uitgenodigd. Daarnaast bieden wij een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang.” Tenslotte: “Lions willen met inzet en betrokkenheid dienstbaar zijn aan de samenleving; zonder het oogmerk van persoonlijke materiële voordelen.”

Check Also

Mindfulness in Wel-Kom!

Lansingerland – Welzijn Lansingerland start op 22 januari een cursus mindfulness in Wel-Kom!, ds. van …

Geef een reactie