vrijdag 25 mei 2018 | week 21
Home » Politiek » WIJ Lansingerland stelt zich voor

WIJ Lansingerland stelt zich voor

WIJ Lansingerland stelt zich voor

Lansingerland – Op zaterdag 13 januari presenteerden de kandidaten van WIJ Lansingerland zich. WIJ Lansingerland gaat met 19 dorpsgenoten de gemeenteraadsverkiezingen in. De slogan voor de komende verkiezingen luidt : “Positief vooruit !”

WIJ Lansingerland is een lokale politieke partij en is daarom niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. WIJ wil er écht zijn voor de inwoners en ondernemers van onze mooie gemeente. De partij doet al vier jaar mee in het besturen van de gemeente als oppositiepartij. Bij de vorige verkiezingen zijn twee zetels behaald.
“WIJ Lansingerland heeft de afgelopen vier jaar laten zien dé partij te zijn die de jeugdbelangen behartigt”, zegt Leon Hoek, lijsttrekker. “Wij waken ervoor dat de gemeente niet onnodig geld uitgeeft en houden ondoorzichtige financiële zaken tegen het licht. De levendigheid van alle dorpskernen heeft de volledige aandacht van WIJ Lansingerland. Verder vinden WIJ het belangrijk dat Lansingerland een groene gemeente is èn blijft en dat bewoners en ondernemers in een veilige omgeving kunnen leven en werken. Juist door de postieve instelling van WIJ Lansingerland komen we met z’n allen verder. Zoek de overeenkomsten en niet de verschillen!”
Het partijprogramma van WIJ Lansingerland bevat de volgende vijf speerpunten: Jeugd heeft de Toekomst, Financieel in Balans, Levendige Dorpskernen, Groene Gemeente en Samen Leven en Werken.
Het volledige partijprogramma is te vinden op de website http://www.wijlansingerland.nl.

Check Also

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018

Lansingerland - Commissie Algemeen Bestuur besprak in de vergadering van woensdag 16 mei jl. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Belangrijkste wapenfeit is het gedeeltelijk naar voren halen van de kosten voor het bouwrijpmaken van fase 2 van het project Oudeland. Verder biedt het document een goed gedetailleerd overzicht van de woningbouwplannen voor de komende jaren. Op korte termijn zijn dat ongeveer 2150 woningen, waarbij later aan Wilderszijde nog eens 2000 of meer woningen gerealiseerd zullen worden.