zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » fbpost » Plannen Berkel Centrum heel klein stapje verder

Plannen Berkel Centrum heel klein stapje verder

Plannen Berkel Centrum heel klein stapje verder

Lansingerland – Tijdens de Beeldvormingsavond op woensdag 10 januari jl. werden de laatste plannen voor uitbreiding van Berkel Centrum-West door de gemeente, de architect en de deskundige infrastructuur gepresenteerd. In hoofdlijnen blijft het plan van een jaar geleden in tact; er waren kleine aanpassingen in getrapte uitvoering en maximale hoogten van verschillende gebouwen. De eerder gesignaleerde knelpunten van overbezette aanrijroutes, gevaarlijke route bevoorrading door vrachtverkeer en ongewenste kruisingen met doorgaande fietsroutes blijven pijnpunten. Ook het mogelijk bouwen voor leegstand van winkels is meer dan een dingetje.

Freek J. Zijlstra

Gemeentelijk projectleider gebiedsontwikkeling Jeroen Koch gaf samen met projectontwikkelaar Edward Verkleij, architect Eric Scholman en landschapsarchitect Peter Verkade een overzicht van de stand van zaken.
Er zijn de afgelopen maanden twintig inspraakreacties ontvangen, voornamelijk over de hoogte van de appartementsgebouwen, de overlast van verkeer en het parkeren, de aanrijroutes van de bevoorrading en het onveilig kruisen van doorgaande fietsroutes.
Met deze presentatie wordt de denkrichting van de ontwikkeling van het plan geschetst; er zal met scholen en direct omwonenden gesproken worden. Daarvoor is gelegenheid op 21 februari aanstaande en in de commissie Ruimte zal Berkel Centrum-West al op 6 februari op de agenda staan. Dan kan ook door inwoners van het inspraakrecht gebruik gemaakt worden.
Na het doorlopen van de procedures verwacht men in het eerste kwartaal van 2019 met de bouw te kunnen beginnen.

Het mooie plaatje

Eric Scholman geeft aan dat er kleine detailverschillen in het huidige plan zijn ten opzichte van de presentatie in januari 2017. Hij benoemt het recreatief verblijven bij de haven en de Westersingel als as van het plan. De taps toelopende torenflat aan de haven (vanaf de 5e t/m de 9e laag) vormt met de Dorpskerk in het oude centrum het zogenaamde haltermodel. De hoge vierkante bouwvolumes zijn in het huidige plan aangepast naar een getrapte bouw en er zijn op een paar locaties woonlagen afgehaald (van drie naar twee woonlagen) om de hoogten vergelijkbaar met bestaande bouw te maken. Er zal gefaseerd gebouwd worden, maar de zes te realiseren bouwblokken zullen aan het einde van de rit wel gelijktijdig klaar zijn. Supermarkt Lidl zal de super-XL realiseren. Eigenaren van de appartementen zullen ondergronds parkeren en de parkeergarage bij de supermarkt zal geheel inpandig zijn, aan het oog onttrokken door omringende appartementen. Bij de hogere segmenten heeft men studie gemaakt van schaduweffecten op de omgeving en men acht die van geringe betekenis.
Men heeft opvallende en markante bouw in Berkel en Rodenrijs op een abstracte manier gekopieerd bij de vormgeving van de te bouwen percelen.

Logistieke problemen

Volgens landschapsarchitect Peter Verkade ‘spat de ambitie er van af’. Het uit te breiden centrum wordt schoon, veilig, alleen voor langzaam verkeer, met straatmeubilair en ondergrondse afvalbakken. De Gemeentewerf wordt de verkeersader voor het winkelend publiek. Fietsers (langzaam verkeer) heeft in het hele centrum voorrang, maar het wordt vooral een wandeldomein waar de fiets te gast is. Men onderkent de kans op filevorming op de Gemeentewerf en problemen bij de Röntgenstraat en Boerhaavestraat, de aanvoerweg voor het vrachtverkeer richting Lidl en Hema. Men wil het doorgaand fietsverkeer ontmoedigen door fietsers richting de scholen om te laten rijden. “Zo gauw je in het nieuwe centrum komt, moet je dat kunnen voelen en beleven!” was de afsluitende slogan van twee prachtige en gelikte verkooppraatjes, waarin ons werd verteld hoe mooi de wereld er straks uit gaat zien.

De realiteit

Dat gevoel werd niet met applaus begroet en zeker niet omarmd door de aanwezige raadsleden die verhelderende vragen mochten stellen, en deze keer gold dat in de laatste 20 minuten ook voor vragenstellers uit de goed gevulde publieke tribune. Een selectie van de vele vragen:
Sam de Groot (PvdA): “Wordt de bevoorrading aan bepaalde tijdstippen gebonden?” Eric Kampinga (VVD): “Waar is het kostenplaatje en hoe zit het met het theater?” Michiel Muis (D66): “Denkt u nu werkelijk dat schoolgaande kinderen om gaan rijden?” Jan Jumelet (WIJ Lansingerland): “De Gemeentewerf kan nú al de verkeersdruk niet aan; dat zal alleen maar toenemen! En heeft u naar de samenhang met de verkeersstroom naar en van het oostelijk deel van het centrum gekeken?” Jan Pieter Blonk: “Ik schrik van de vier kruisingen van auto- en vrachtverkeer met fietsers! Realiseert u zich wel dat de Boerhaavestraat met huisartsenpraktijken, paramedische diensten, een polikliniek, apotheek en drie scholen met in totaal 1300 leerlingen al meer dan overbelast is!?” Jan Jumelet: “Dit wist u vorig toch ook allemaal al? Wat heeft u het afgelopen jaar eigenlijk gedaan?”
Winkeliers wijzen op een aantal panden die al geruime tijd leeg staan. “Gaat u bouwen voor nog meer leegstand? Er is in de toekomst minder behoefte aan winkels dan aan woningen!”
Bewoners van de Mozaïek maken zich ernstig zorgen om de extra geluidsoverlast als gevolg van het laden en lossen van vrachtverkeer bij de Lidl, bovenop de decibellen die de scholen leveren. “De Boerhaavestraat is totaal ongeschikt voor vrachtverkeer!”
De projectleiders probeerden elke keer op alle vragen zo goed mogelijk te antwoorden. Het college van b. en w. reageert pas medio maart/april op de inspraakreacties. Er is nog veel bureau- en overlegwerk aan de winkel! Dat gaat veel verder dan een goed verkoopverhaal. Daar hebben omwonenden allang doorheen geprikt.

Check Also

Laurine Bonnewits VVD-kandidaat Provinciale Staten

Lansingerland - De kans dat Laurine Bonnewits (VVD) op 20 maart terugkeert in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is zeer groot met haar zesde plaats op de verkiezingslijst van de VVD. Laurine is een bekende in de Lansingerlandse politiek en momenteel vice-voorzitter van de VVD-Provinciale Statenfractie.

Geef een reactie