woensdag 15 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » Petra Verhoef: “Een sociaal Lansingerland waar je je veilig voelt”

Petra Verhoef: “Een sociaal Lansingerland waar je je veilig voelt”

Petra Verhoef: “Een sociaal Lansingerland waar je je veilig voelt”

Lansingerland – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande publiceren we het kennismakingsgesprek met lijsttrekker Petra Verhoef van de PvdA-fractie.

Freek J. Zijlstra

Wie is Petra Verhoef?

“Ik ben 51 jaar geleden geboren in Rotterdam-Alexanderpolder, een toenmalige groeikern waarvan ik me herinner dat er voortdurend geheid en gebouwd werd. Weilanden werden wijken, huizen voor iedereen… Toen ik 18 jaar was, begon ik mijn studie Voeding & Gezondheid in Wageningen. Mijn interesse lag als kind al bij de voedselproblematiek in de wereld. Ik heb twintig jaar in Wageningen gewoond en aan de Universiteit gewerkt; daar ben ik ook gepromoveerd. Tussentijds heb ik twee jaar in de VS gewerkt, waar ik schrok van gebrek aan vangnet van de overheid bij ziekte of werkloosheid. Ik woon nu al bijna 13 jaar met mijn man en drie zoons (12, 15 en 16 jaar) in Bergschenhoek.”

Wat is je expertise en wat zijn je ambities?

“De afgelopen 12½ jaar heb ik bij Unilever Research in Vlaardingen gewerkt om duurzame, gezonde voedingsmiddelen te helpen ontwikkelen. Wereldwijd kan de volksgezondheid worden verbeterd door toevoegen van mineralen, vitamines, goede vetzuren en bioactieve stoffen of juist weglaten van onnodig zout en suiker in voedingsmiddelen. Nu ga ik vanaf 1 februari werken bij het Rathenau Instituut in Den Haag. Als thema coördinator Gezondheid & Zorg hoop ik daar bij te gaan dragen aan de publieke en politieke meningsvorming over de betekenis van wetenschap en technologie voor de samenleving. Je kunt dan denken aan nieuwe diagnostische tests en E-health. Wie heeft er baat bij of kan er schade van ondervinden? Leidt het tot ongelijkheid in de samenleving? Er is behoefte aan dat soort kennis voor goede besluitvorming, en het werk past goed bij mijn politieke activiteiten.”

Wat vind je naast de politiek leuk om te doen?

“Hardlopen is leuk, maar mijn gezinsleven maakt me echt gelukkig. Dat is, als ik om me heen kijk, geen vanzelfsprekende zaak. We hebben het goed met elkaar, zijn gezond, de jongens zijn vriendelijk voor elkaar. Ik vind het fijn om gewoon thuis te zijn en met muziek op de bank te zitten.”

Wat is je drive om politiek actief te zijn? Wat wil je met jouw politieke partij bereiken?

“Voor mij is een sociale samenleving belangrijk. Gelijke kansen voor iedereen, zo eerlijk mogelijk de lasten verdelen en steun geven aan mensen die het zelf niet helemaal redden. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen op een volwaardige manier samen leven, ongeacht inkomen, herkomst, hetero of LHBTI. Ik denk dat ik door mijn politieke inbreng voor anderen, die dat zelf misschien niet kunnen, het verschil kan maken.
De PvdA wil betaalbare huizen, dus meer woningen bouwen voor de lagere- en middeninkomens. We moeten voorkomen dat jongeren hier wegtrekken. Er moeten plekken blijven waar zowel jongeren als ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Gisteren waren we op bezoek bij het Islamitisch Cultureel Centrum en daar is prima ruimte om dat te doen. De angstbeleving in de samenleving moet omlaag en dat kan alleen door vertrouwen in de ander.”

Check Also

Outdoor Valley toont sportieve veerkracht na de brand in april

Bergschenhoek - Het hart van het buitensportcentrum Outdoor Valley werd vrijdagochtend 20 april hard geraakt door een fikse brand, maar de veerkracht die zich ook na die vreselijke gebeurtenis openbaarde wekte niet alleen bewondering, maar ook respect. Van alle kanten werd hulp aangeboden en het team zette er de schouders onder. Het centrum draait weer op volle toeren en alleen de fundering net voorbij de entree herinnert aan het gebouw dat er stond.