woensdag 19 december 2018 | week 51
Home » Advertorial » Trots op een schoon en veilig bedrijventerrein

Trots op een schoon en veilig bedrijventerrein

Trots op een schoon en veilig bedrijventerrein

Ze werken er hard aan en dat levert resultaat op; de bestuursleden van de vereniging Parkmanagement Weg en Land die er samen met de overige leden de schouders onder zetten om hun bedrijventerrein in Bergschenhoek schoon, heel en veilig te maken en te houden.

Eens in de maand zitten ze rond de tafel: Falco Heezen (voorzitter), Edwin de Kleijn (secretaris) en Patrick de Beer (penningmeester) samen met de overige bestuursleden Marck van Boven en Frank Bos. Namens de gemeente schuift Roel van Wensen aan en ook schout van het terrein Jan Rodenburg.

Terugblik

Met elkaar kijken ze terug op het jaar 2017. Een jaar waarin het lage aantal incidenten zich voortzette. Mede te danken aan goed cameratoezicht en de rondrijdende beveiliging. Vorig jaar werd ook de snelheid van het internet verhoogd. Het jaar 2017 was tevens het eerste volledige jaar dat de vereniging het eigen onderhoud van het bedrijventerrein in uitvoering kreeg. Twee keer per jaar wordt samen met de gemeente – die gelden voor het onderhoud vrijmaakt – een schouw gehouden over het buitenterrein; zowel in het voor- als het najaar. Beide partijen bleken zeer tevreden over het terrein en gaan voort op dezelfde voet.

BIZ

Het jaar 2018 wordt een jaar waarin het bestuur druk aan de slag gaat met de voorbereidingen op de mogelijke komst van een BIZ, een Bedrijven Investeringszone zoals eerder reeds opgericht voor bedrijventerrein Rodenrijs en het centrum van Bergschenhoek. Samen met alle andere ondernemers op hetzelfde terrein kan een Bedrijven Investeringszone (BIZ) worden opgericht. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeren de ondernemers in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Men betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud herstel van schade, brandveiligheid, graffitiverwijdering, het vergroten van de veiligheid door extra surveillance en camerabewaking.
Vorig jaar heeft de vereniging subsidie ontvangen van de provincie om onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een BIZ. Een goede voorbereiding is het halve werk, dus daar zal veel tijd aan worden besteed, maar het wordt ook het speerpunt van 2018. “Wil je het terrein schoon, heel en veilig houden dan moeten alle gebruikers daar aan mee werken. Met de huidige middelen is een goed management niet vol te houden.”

Toekomst

Binnen niet al te lange tijd zal er groot onderhoud nodig zijn. “Ons motto wordt dan ook ‘Meer leden, lagere kosten’. Ben je goed georganiseerd, dan krijg je meer voor elkaar, ook in de gemeente. Het ziet er hier nu goed uit, maar we moeten naar de toekomst kijken waarin we ook andere zaken (zoals hierboven gemeld) met elkaar moeten gaan aanpakken. We denken dan ook aan een jaarlijks terugkerend evenement voor alle bedrijven; waarop je elkaar ontmoet en weet wie je buurman is. Zo kan ook meer onderlinge interactie ontstaan, want er huizen hier heel interessante bedrijven. Samen kunnen we ook de rotonde bij de entree interessant maken. Dat staat al lang op de agenda en inmiddels is er budget voor vrijgemaakt om het dit jaar aan te pakken. Evenals een beter overzicht voor het in- en uitgaand verkeer van het bedrijventerrein bij de rotonde.”
Het bedrijventerrein is helemaal vol; momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bebouwing van de laatste kavel. “Een mooi moment om ons te bezinnen op de toekomst van ons bedrijventerrein.”

Check Also

Kassabonnenactie Berkel Centrum

Berkel en Rodenrijs - De winkeliersvereniging van Berkel Centrum organiseert in de feestelijke decembermaand een kassabonnenactie, waarmee deelnemers kans maken op € 100,- shoptegoed. Dat komt nog eens mooi uit in deze dure maand!

Geef een reactie