zondag 18 november 2018 | week 46
Home » Algemeen » Onze Lieve Vrouw Geboortekerk gaat een druk jubileumjaar in

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk gaat een druk jubileumjaar in

Viering 150-jarig bestaan

Onze Lieve Vrouw Geboortekerk gaat een druk jubileumjaar in

Berkel en Rodenrijs – Als zondagochtend 21 januari de klokken luiden van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de Noordeindseweg betekent dit het begin van de viering van een indrukwekkend jubileumjaar. De r.k. kerk bestaat dit jaar 150 jaar en dat zal niet onopgemerkt blijven. Het wordt een bijzonder jaar met elke maand een activiteit. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de feestelijke jubileumviering later dit jaar; op 16 september.

Trees Borkus-Henskens

Een mijlpaal die de parochianen, zeker na de grote inspanningen van de afgelopen tweeënhalf jaar waarin de kerk en naastgelegen pastorie een grote restauratie ondergingen, niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Door de jubileumcommissie is dan ook een uitgebreid jaarprogramma samengesteld dat op 21 januari van start gaat met een viering, maar ook met de uitreiking van een speciaal voor het jubileum geschreven boek van de hand van de Berkelse historicus Henk Groeneveld.

Uit de steigers

Als thema voor het jubileumjaar werd gekozen voor ‘Kerk uit de steigers, klaar voor de toekomst’. Vier jaar geleden werd gestart met de voorbereidingen van de restauratie van de kerk. Hoognodig, omdat de fundering slecht bleek en er snel nieuwe palen onder het gebouw moesten komen wilde men de kerk ook voor de volgende generaties bewaren. Deze aanpak had de voorkeur van de parochianen boven afbreken en nieuwbouw. De palen werden in 2016 geheid en de toren en gevels waren in 2017 aan de beurt. Het jaar 2018 zal worden benut om de zalen in de kelder en de kerk zelf verder in te vullen en een verbinding te maken van de kerkzaal met de lager gelegen etage; om de kerk gereed te maken voor een breder gebruik. Intussen is ook De Paardestal weer teruggekeerd onder het kerkgebouw.

De activiteiten

Alle activiteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden krijgen allemaal een feestelijk tintje. Inmiddels zijn werkgroepen geformeerd die de activiteiten gaan organiseren.
Na de startviering van 21 januari presenteren zij een breed programma: vrijdag 2 februari een sponsordiner bij t Manneke, zondag 18 februari een optreden van het Alphens Kozakkenkoor, zondag 11 maart kids & fun in de Vermeulenhal op sportpark Het Hoge Land, vrijdag 16 maart vrijwilligersavond, vrijdag 13 april optreden van het Shantykoor IJgenweiss, zaterdag 12 mei feestmiddag voor de ouderen, in juni de rolstoeltweedaagse, zondag 1 juli feest voor de jongeren, zaterdag 8 september Open Monumentendag, zondag 16 september de feestelijke jubileumviering, zondag 7 oktober historische fietstocht, zondag 14 oktober grote kerkveiling, zondag 21 oktober misviering m.m.v. het HCM, vrijdag 9 november optreden van het Westlands Mannenkoor, zaterdag 10 november Sint Maarten, zondag 11 november afsluiting van het jubileumjaar en zaterdag 15 december Moonlight Singing.
Voor meer informatie: www.parochiechristuskoning.nl/berkel-en-rodenrijs.

Check Also

Zoetermeer krijgt een echte mavoschool

Zoetermeer - Het openbaar voortgezet onderwijs in Zoetermeer gaat met ingang van het volgende schooljaar grondig veranderen. Het gebouw van het Atrium, momenteel het onderkomen van het Praktijk­onderwijs, wordt omgevormd tot een moderne school voor uitsluitend mavoleerlingen. De leerlingen van het Praktijkonderwijs verhuizen naar het gebouw van het Stedelijk College waar ze verder gaan onder de naam Beroepscollege Zoetermeer Praktijk.

Geef een reactie