donderdag 13 december 2018 | week 50
Home » Lezersschrijven » De weg kwijt

De weg kwijt

De Lansingerlandse burger is de weg kwijt in gemeenteland. De laatste tijd springt een drietal zaken in het oog.
1. Gemeentehuis.
Bij de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en aanpassingen aan het gemeentehuis kwam enige tijd geleden falend beleid van de gemeente aan het licht. Zonder dat men de verantwoordelijkheid daarvoor opeiste werd een krediet van 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit berichten blijkt dat die kosten aanzienlijk zullen stijgen.

2. Ontslag hoogste ambtenaar Ad Eijkenaar.
In een mail aan het personeel van de gemeente kondigt Eijkenaar in de tweede helft van oktober 2017 aan dat hij per 1 december vertrekt als gemeentesecretaris. Hij vindt het wenselijk dat een nieuwe directie sturing geeft aan het toekomstbestendig maken van de ambtelijke organisatie en daarom tijd voor iets anders. Een addertje onder het gras? Zijn voorgenomen vertrek leidt tot een juridisch ingewikkelde situatie. Oorzaken? De Wet Normering Topinkomens, afstemming met de betrokkenen en de accountant en het inwinnen van juridisch advies. En wat zegt het College? “Met de overeengekomen afspraken loopt de gemeente een risico”. Een raadsfractie stelt schriftelijke vragen. Eén daarvan? “Komt het vaker voor dat de gemeente een ambtenaar uit zijn functie ontheft, hem of haar in dienst houdt terwijl een juridische overeenkomst daarvoor op dat moment nog ontbreekt? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, vanwaar dit novum?”. Het laconieke antwoord van B&W: “Dit is geen gebruikelijke werkwijze maar het is ook geen gebruikelijke situatie”. Uit de Staatscourant blijkt intussen dat op 9 december 2016 Eijk B.V. in Zuidland bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven met Eijkenaar als bestuurder. In de “Regeling registratie en openbaarmaking nevenfuncties Lansingerland” wordt die bestuursfunctie niet geregistreerd. Ondanks de ondoorzichtige gang van zaken wordt Eijkenaar eervol ontslag verleend. Eén en al geheimzinnigheid. Openheid ontbreekt. Niet alleen over het totale kostenplaatje van het ontslag, maar ook niet over de kosten van juridische adviezen en die van het inhuren van een interim-management. Na een bescheiden mea culpa mogen B&W de rit tot de komende gemeenteraadsverkiezingen gewoon uitzitten. U en ik begrijpen de duistere gang van zaken, ook nu weer niet. Waar blijft het vertrouwen in en de openheid van dit gemeentebestuur?

3. Bestanden met privacygevoelige informatie openbaar toegankelijk.
Als gevolg van decentralisatie in het sociaal domein heeft de gemeente steeds meer persoonsgegevens in beheer. Digitale informatie wordt meer en meer opgeslagen en systemen en data worden aan elkaar gekoppeld. Dat roept vragen op over de beveiliging van al die gegevens. De Rekenkamer Lansingerland brengt een rapport uit: “Wat niet weet, maar wel deert”. Wat blijkt? Gebrek aan urgentie en prioriteit bij B&W als het gaat om de informatiebeveiliging. Dat is kwalijk en schaadt het vertrouwen van de burger. De gemeente is volledig aansprakelijk voor schade die daaruit (kan) voortvloeien. Het beter beschermen van uw en mijn gegevens zal heel veel geld kosten. Wordt vervolgd.

Marijn van Iwaarden,
oud-gemeentesecretaris van Bleiswijk

Check Also

AED omgeving Berkelsezoom

In Lansingerland maakt een aantal inwoners zich hard zoveel mogelijk bewoners in hun omgeving een …

Geef een reactie