donderdag 13 december 2018 | week 50

‘Verpleegfabrieken Laurens’

In het AD van verleden week noemt Hugo Borst de verpleeghuizen’ van Laurens ‘Verpleegfabrieken’.
Mijn vrouw heeft Alzheimer en verblijft in de verpleegafdeling van De Tuinen in Bleiswijk. Ook deze locatie is van Laurens. Nieuw is hun plan om het koken op de afdelingen stop te zetten omdat volgens Laurens: “De meeste verzorgsters niet goed zouden kunnen koken”. Waar zij dat vandaan halen is mij een raadsel, omdat ik elke dag het tegenovergestelde op de afdeling vaststel.
Hugo constateert verder dat: “Het kleinschalig wonen is met deze ingreep van de top van Laurens definitief teruggebracht tot het ophokken en geautomatiseerd voederen van kwetsbare ouderen”.
Over dit ophokken gesproken. Zonder enig overleg vooraf met de families en verwanten wil de vertegenwoordiger van Laurens, de heer Van Petten, nu ook de demente mensen in De Tuinen in Bleiswijk letterlijk ophokken.
Hij deelde 6 december jl. ten overstaande van meer dan 50 familieleden en verwanten mee dat Laurens besloten had om elke groep van nu zes bewoners uit te gaan breiden naar tien bewoners. Ondanks het negatief advies van de Cliëntenraad, overrulede hij alle protesten en stelde hen voor een voldongen feit. Inspraak was totaal niet mogelijk. De heer Van Petten is bij Laurens directeur van Wonen met Zorg, maar kan zich beter “directeur Wonen zonder Zorg” noemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat straks op de 1e verdieping tien bewoners in de huiskamer “opgehokt ” gaan worden, waarin nu amper zes bewoners de hele dag verblijven.
De Cliëntenraad had advies gevraagd aan twee bouwdeskundigen van de LOC (het landelijk orgaan van Cliëntenraden in Nederland). Zij stelden ter plekke vast dat de huiskamer 20 vierkante meter te klein was.
Laurens was bezig, zoals Hugo Borst het ook schrijft, met voorzichtig zijn imago weer wat op te vijzelen. Nu wordt dit weer volledig teniet gedaan. De fantastische verzorgsters zullen zich straks nog meer “uit de naad” moeten werken dan ze nu al doen.
Laurens denkt alleen aan de financiën en gaan de bewoners maar gewoon “ophokken”.
Zij gaat voorbij aan het welzijn van de zieke demente mensen die onze steun in de laatste dagen van hun leven zo hard nodig hebben.

Antoon E. Derix
Bleiswijk
ex – lid Cliëntenraad
Ps: “Ik ben bewust uit de Cliëntenraad gestapt om dit in de Heraut te mogen plaatsen”.

Check Also

AED omgeving Berkelsezoom

In Lansingerland maakt een aantal inwoners zich hard zoveel mogelijk bewoners in hun omgeving een …

Geef een reactie