donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » Politiek » Hondentraining en -opvang kan gewoon doorgaan
Bewoner Rob Troost is blij met de hondenopvangbedrijven.

Hondentraining en -opvang kan gewoon doorgaan

Bestemmingsplan Lint-Zuid is vastgesteld

Hondentraining en -opvang kan gewoon doorgaan

Lansingerland – Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 21 december werd het bestemmingsplan Lint-Zuid 2017 zonder wijzigingen vastgesteld. Door het inspreken van omwonenden aan de Anjerdreef in Berkel en Rodenrijs die zeggen overlast te ondervinden van bedrijven voor hondentraining en -opvang in het nabij gelegen parkje en de repliek van betrokkenen, sprak de gemeenteraad zich ook hierover uit. Beide bedrijven kunnen hun activiteiten, waarvoor (overgangs)vergunningen zijn uitgegeven, zonder problemen voortzetten.

Freek J. Zijlstra

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 16 mei jongstleden sprak Bernard Reith ook al in over de vermeende overlast van bedrijven voor hondenopvang en -training in het parkje dat ingeklemd wordt tussen de Metro-E-lijn, de Anjerdreef en de Rodenrijseweg. Enkele bewoners vinden dat een dergelijk bedrijf niet thuishoort in een woonomgeving. Beide bedrijven hebben een omgevingsvergunning verkregen en recente geluidsmetingen door de DCMR hebben onomstotelijk uitgewezen dat eventueel blaffende honden ruim onder de gestelde normen van geluidsoverlast binnen een bereik van 50 meter vallen. Daarmee zijn de gemoederen niet gesust, naar nu blijkt. Bernard Reith kreeg op 16 mei 2017 door het stellen van een rondvraag steun van de PvdA-fractie; nu probeerde dezelfde fractie het onderwerp ‘bestemmingsplan’ met steun van GroenLinks en de VVD vergeefs van de agenda te krijgen. Bernard Reith vindt nog steeds dat beide bedrijven naar een buitengebied verplaatst moeten worden.

De betrokkenen

Arthur Bonnewits is eigenaar van de grond en verhuurt die vervolgens aan de hondentraining en hondenopvangbedrijven DogTopia en Storumloop aan de Anjerdreef 1a en 1b. Hij stelt vast dat aan alle procedures en voorschriften wordt voldaan, vergunningen zijn afgegeven en er al het mogelijke wordt gedaan om onnodige overlast te voorkomen, zoals het beperken van af- en aanrijden en parkeeroverlast.
Glenn Prosser is als hondengedragsdeskundige de drijvende kracht achter DogTopia, een in zijn ogen unieke omgeving waar honden opgevangen worden, maar ook gedragsafhankelijk getraind worden zich op een natuurlijke en voor de omgeving aanvaardbare manier te gedragen. Er zijn meerdere binnenruimtes en afgeschermde buitenruimtes, waar honden voortdurend door een aantal verzorgers begeleid worden.
Kim Boers van Storumloop werkt al vanaf februari 2015 met een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd in het gebied dat tot die tijd door overlast van hangjeugd en vandalisme bekend stond. Zij heeft het terrein opgeschoond en heringericht en daarvoor ook grote investeringen moeten doen. Ze heeft een aantal gescheiden velden waar honden los kunnen lopen en een blokhut voor opvang. Ze is ook maatschappelijk betrokken en werkt in toenemende mate samen met Middin voor opvang van verstandelijk gehandicapten en het ministerie van Defensie voor PTSS-begeleidingstrajecten. De meeste honden worden door Kim van huis gehaald en teruggebracht in haar eigen transportbus.

Het tegengeluid

Rob Troost woont in het voormalige ‘Stations koffiehuis’ aan de Rodenrijseweg, en rookt meerdere keren per dag een sigaretje voor zijn huis. Hij vindt daarom zichzelf een ‘deskundige’ met betrekking tot de beoordeling van geluidsoverlast in zijn directe woonomgeving. Daartoe rekent hij het lawaai dat door metro, autoverkeer en vliegtuigen wordt veroorzaakt, maar niet het (niet hinderlijke) geblaf. Hij verwelkomt de hondenbedrijven die op de plaats zijn gekomen waar sprake was van ‘misdragende jongeren, drank, kapotgeslagen flessen, etensresten en harde muziek’. Troost houdt een warm pleidooi voor het handhaven van de hondenopvang in het parkje.

De raad

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 stellen vast dat het om een procedureel stuk gaat en dat de vereiste vergunningen voor beide bedrijven in orde zijn. WIJ Lansingerland is onder de indruk wat beide bedrijven gerealiseerd hebben en Leefbaar 3B wijst op het feit dat bedrijven activiteiten slechts tijdens ‘kantooruren’ ontplooien, met andere woorden, er klinkt in de nacht of weekend geen (hinderlijk) geblaf.
Wethouder Jeroen Heuvelink concludeert: “We zitten met het feit dat een aantal omwonenden en beide bedrijven elkaar niet zo lekker liggen. Met het voorliggende bestemmingsplan los ik geen burenruzies op!”
Het bestemmingsplan werd aangenomen, met tegenstem van de PvdA.

Check Also

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

Lansingerland - De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

Geef een reactie