zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Heden & Verleden » De Rustenburg, van verpleeghuis naar groene oase
H.K.H. Prinses Margriet is aangekomen bij De Rustenburg aan de Bergweg. V.l.n.r. Commissaris der Koningin in Zuid-Holland mr. M.J. Vrolijk

De Rustenburg, van verpleeghuis naar groene oase

In deze aflevering (142) van Heden & Verleden aandacht voor de start van verpleeghuis De Rustenburg en wat aan de Bergweg-Zuid resteert.

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

De Rustenburg, van verpleeghuis naar groene oase

door Fried Füss

In 1948 werd te Rotterdam de Stichting Rotterdamse Verpleegtehuizen opgericht. Later kwam de naam De Rustenburg in gebruik. In de jaren ’60 ging het bestuur op zoek naar een locatie voor de bouw van een verpleeghuis voor personen met psychische stoornissen. In de negen Rustenburg- panden in Rotterdam was verzorging van deze groep niet goed mogelijk. Aan de Bergweg in Bergschenhoek bleek een perceel grond beschikbaar. In 1976 en 1977 werd er gebouwd en 30 jaar later stond het complex alweer leeg. In november 2007 was woonzorgcentrum De Oudelandse Hof gereed. De circa 180 Rustenburg-bewoners verhuisden toen naar Berkel- Meerpolder.

Een opmerkelijke plek

Nabij de Bergweg-Zuid, achter Autobedrijf Leo van der Wel b.v. en grenzend aan ROGAM, lijkt een klein bos te liggen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werden hier bomen en struiken geplant tijdens de bouw van verpleeghuis De Rustenburg. Geen rustige plek om hier een verpleeghuis te willen bouwen. Als de bouw begint, is vliegveld Zestienhoven al 20 jaar een feit. Het verpleeghuis werd in het verlengde van de start- en landingsbaan gebouwd. Nergens in Bergschenhoek kwamen de “lawaaikisten“ uit die tijd zo laag over woonbebouwing. Patrimonium Woningstichting te Delfshaven speelde een rol bij de vestiging van De Rustenburg op deze plek. Meer over Patrimonium aan het eind van dit artikel. En ook over de ongewisse toekomst van het Rustenburg perceel.

Het verpleeghuis

Bij het ontwerp van de laagbouwpaviljoens en het hoofdgebouw moesten sfeer, huiselijkheid en privacy voorop staan. Architect G.P. de Bruin van architectenbureau Leo de Jonge cs. te Rotterdam maakte het ontwerp. Het tehuis kreeg vier door groen omgeven paviljoens, onderverdeeld in vier woongroepen. Voor alle algemene ruimten kwam er een hoofdgebouw. Schrootjesplafonds waren in de jaren ’70 in de mode en werden dan ook toegepast. De start van de bouw was in augustus 1976 en de stichtingskosten bedroegen ruim 20 miljoen gulden. Aannemings Maatschappij J.P. van Eesteren was de bouwer. De eerste paal werd op 8 oktober 1976 geslagen door ds. J. Vrolijk, de voorzitter van het stichtingsbestuur. Op 1 maart 1978 namen 140 bewoners hun intrek in de nieuwe paviljoens. Later volgden er nog meer.

Hoog bezoek

Het stichtingsbestuur had H.K.H. prinses Margriet bereid gevonden om op 10 mei 1978 de officiële opening bij te wonen en de openingshandeling te verrichten. Bij de afrit aan de Bergweg wordt zij die ochtend door de commissaris der koningin in Zuid-Holland met echtgenote en de burgemeester opgewacht. Bij de hoofdingang van De Rustenburg wordt het gezelschap vervolgens ontvangen door het stichtingsbestuur. Na een welkomstwoord en enkele toespraken volgt de openingshandeling door prinses Margriet. Deze bestaat uit het onthullen van een muurplastiek in de centrale hal. Omdat het geplande grote keramiek kunstwerk nog niet gereed is hangt er een kleine gipsafdruk. Een rondgang door het gebouw en een toast besluiten het feestelijke gebeuren met de prinses.

De plaatselijke pers

De twee foto’s van de opening in dit artikel zijn van Margré Burgstad- Stoutjesdijk. Met haar echtgenoot Cees fotografeerde zij in de tweede helft van de jaren ’70 voor De Hoekse Heraut. Als Margré met Heraut reporter Kasper van der Ziel het hoofdgebouw willen betreden klinkt “Stop!, jullie perskaarten graag”, zegt een Rijksvoorlichter. Hebben ze dus niet. Na enig heen en weer praten lukt het toch om binnen te komen. Rob Veldkamp, die ook zonder perskaart voor De Schakel komt, mag er ook in.

Patrimonium

Met de komst van het verpleeghuis naar Bergschenhoek speelde ook Patrimonium een rol is al gemeld. Deze Rotterdams grootste woningcorporatie in die tijd werd begin jaren ’70 actief in Bergschenhoek. Toen het de gemeente niet lukte om in de wijk Boterdorp een groot kwantum sociale woningbouw te realiseren nam Patrimonium deze taak over. Patrimonium werd een grote huisbaas, maar werd daarnaast ook actief onder de naam Patrimonium Ontwikkeling B.V. voor de bouw in de vrije sector.

Het Rustenburg perceel

Vanaf eind 2007 stonden de gebouwen leeg. In 2008 werd het perceel eigendom van de Parnassiagroep met het plan om na de sloop van de opstallen hier een nieuw zorgcentrum te bouwen. Dat slopen gebeurde later wel, maar gebouwd is er nooit. Aanvankelijk speelden enige onzekere zaken wellicht een rol. Door Bergschenhoek zou “ergens” een nieuwe rijksweg komen te lopen. En er was een plan voor de verbreding van de N209. In 2010 komt er een kwestie bij en wordt bouwen onmogelijk. Volgens het bestemmingsplan Geluidszone Rotterdam Airport uit 2004 lag een klein deel van het perceel binnen de contourgrens waar het verboden is geluidsgevoelige objecten te bouwen. In 2010 werd de geluidszone verruimd en de gemeente Lansingerland moest het bestemmingsplan aanpassen. De bouw van een zorgcentrum werd hiermee onmogelijk. De natuur zorgde in de loop van de jaren voor een groene invulling op het lege terrein. In september 2017 werd al dit groen omgehakt. Alleen de oorspronkelijke bomen en struiken rond het voormalige complex staan er nog. Periodiek onderhoud of toch nieuwe ontwikkelingen op deze al tien jaar loze locatie?

Check Also

Leerlingen zesde klas Hervormde school zien elkaar na 55 jaar terug

In deze aflevering (174) van Heden & Verleden spraken we met leerlingen van de zesde …

Geef een reactie