donderdag 20 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Themabijeenkomst CDA over ouderenzorg in Lansingerland
Berkel en Rodenrijs - Het CDA Lansingerland organiseert op 12 december een themabijeenkomst over de ouderenzorg in Lansingerland. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Sint Petrus, Noordeindseweg 94 in Berkel en Rodenrijs. Iedereen is welkom mee te praten.

Themabijeenkomst CDA over ouderenzorg in Lansingerland

Themabijeenkomst CDA over ouderenzorg in Lansingerland

Berkel en Rodenrijs – Het CDA Lansingerland organiseert op 12 december een themabijeenkomst over de ouderenzorg in Lansingerland. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Sint Petrus, Noordeindseweg 94 in Berkel en Rodenrijs. Iedereen is welkom mee te praten.

Nelleke Bouman (CDA), Frans Schwiebe (3B Wonen), Marianne Jansen (Thuiszorg) en Annemiek Colignon (Huize Sint Petrus) gaan graag met de aanwezigen in gesprek over de ouderenzorg in Lansingerland. Na korte inleidingen door de vier personen volgt een pauze, waarin de aanwezigen vragen kunnen indienen. Na de pauze zullen in een plenaire discussie deze vragen aan de orde komen.
Het programma begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie of thee klaar.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.