zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » Algemeen » Mantelzorger zijn, mantelzorger blijven

Mantelzorger zijn, mantelzorger blijven

Mantelzorger zijn, mantelzorger blijven

Lansingerland – Een mantelzorger is iemand die de zorg op zich neemt voor een naaste. Vaak een echtgenoot, kind of ander familielid. Soms een buur of wijkgenoot. In ieder geval is het meestal een niet zelf bewust gekozen zorg. Dit in tegenstelling tot vrijwilligerswerk.

Uit onderzoek (van het Leids Universitair Medisch Centrum, het zogenoemde ISCOPE: Integrated Systematic Care for Older People) is gebleken dat mantelzorgers met veel liefde, plezier en voldoening deze mantelzorg geven. En tegelijk komt er uit het onderzoek dat er veel sprake is van overbelasting en gevoelens van eenzaamheid. Van alle 65-plussers mantelzorgers ervaart 43% die eenzaamheid. Omdat men door het zorgen, teveel “buiten” de maatschappij komt te staan. Omdat men van het monotone leven waar men soms in terechtkomt niet blij wordt, soms lichamelijke klachten krijgt.

Steun

Natuurlijk is dat per persoon verschillend. Vrijwilligerswerk blijkt (hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken) erg veel voldoening, sociale contacten en structuur op te leveren. Deelname aan een hobbygroep (bijvoorbeeld kaarten, creatief bezig zijn of wandelen) geeft ontspanning en sociale contacten. Lotgenoten ontmoeten biedt onderlinge steun door uitwisseling van ervaringen en tips en erkenning van wat je doet en meemaakt. Een persoon bij wie je je verhaal kwijt kunt zonder goed bedoelde tips kan een verademing zijn. Dat iemand zich inleeft in hoe jouw dagen zijn.

Feestdagen

“In deze tijd met tal van feestdagen is het voor velen niet zo feestelijk als het soms van buiten lijkt”, geeft Maria Boersma van Stichting Welzijn Lansingerland aan.
“Wat kun je als medemens voor een ander doen? Ik hoop door dit stukje te lezen, dat u misschien wat bewuster om u heen kijkt naar de mensen die mantelzorger zijn en met hen hierover spreekt. Oor heeft voor wat zij meemaken en hoe u hen kunt ondersteunen.
Ik werk bij Welzijn Lansingerland, een van de organisaties binnen Lansingerland die zich richt op het Welbevinden van haar inwoners. In onze groep zijn ouderenadviseurs die u thuis bezoeken en met u meedenken, u steunen en adviseren. Er is dagbesteding in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs waar mensen een gezellige tijd door kunnen brengen. Er zijn veel ontspannende activiteiten op drie locaties. Er is een vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Er is een mantelzorg ondersteuningspunt waar je naast een luisterend oor ook geholpen wordt met de regeling van huishoudelijke zorg en praktische hulp. En er is een aanbod van diensten om het mogelijk te maken dat mensen daadwerkelijk ondersteund worden. Boodschappen, klussen, formulieren, warme maaltijden, vrijwilligers die je bezoeken als je alleen woont en last hebt van dementie, vrijwilligers die komen als je thuis wilt sterven.
En vrijwilligers die voor de mantelzorger, de zorg even waarnemen. Zodat deze datgene kan doen wat hij/zij nodig heeft om opgeladen te blijven. Dit noemen wij mantelzorg vervangende vrijwilligers. Zij zijn gemotiveerd, worden begeleid, krijgen scholing en zijn betrouwbaar.”

Bent u zelf mantelzorger? Herkent u zich in dit verhaal? Kent u iemand die mantelzorger is? En ziet u signalen van overbelasting of isolement? U bent van harte welkom bij medewerkers van Welzijn Lansingerland, tel. 010 – 5225545, info@welzijnlansingerland.nl.
Zij wensen u genoeglijke feestdagen.

Check Also

Franse avond in theater ’t Web met film en muziek

Bleiswijk - Zaterdagavond 3 november heerst er een Franse sfeer in Theater 't Web. Dan wordt in het kader van 'Film Plus' de filmhuisklassieker Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) vertoond. Voor en na de film is er een optreden van chansonnière Diana van der Bent.

Geef een reactie