donderdag 16 augustus 2018 | week 33
Home » Algemeen » Essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren
De essentaksterfte slaat ook toe in gebieden van het recreatieschap Rottemeren. Inmiddels heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte te gaan aanpakken. Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit namens het recreatieschap en zal de gebieden vanaf 2018 meenemen in haar landelijke aanpak van deze ziekte.

Essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren

Essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren

De essentaksterfte slaat ook toe in gebieden van het recreatieschap Rottemeren. Inmiddels heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte te gaan aanpakken. Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit namens het recreatieschap en zal de gebieden vanaf 2018 meenemen in haar landelijke aanpak van deze ziekte.

Door het hele land zijn essen massaal aangetast door de schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es herstelt niet van deze ziekte. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen ze omvallen. Reden voor het recreatieschap om in het kader van veiligheid voor de recreant in te grijpen.
In het gehele Rottemerengebied staan veel essen. Inventarisaties hebben uitgewezen dat een zeer groot deel hiervan matig tot zwaar is aangetast door de ziekte. In de aanpak ligt de prioriteit op de veiligheid, bij de aangetaste bomen die in de buurt van wegen, paden, parkeerplaatsen en onroerend goed bevinden en dus vanuit oogpunt van veiligheid weggehaald dienen te worden. Nu al worden op enkele plekken dode takken weggesnoeid en gevaarlijke bomen gekapt.

Bleiswijkse Zoom noord

Naast de aanpak van de essentaksterfte gaat het recreatieschap gelijktijdig werken aan verjonging van de bossen. De bosverjonging richt zich met namen op de populieren, die aan het einde van hun levensduur zijn. In de zomer van 2018 zal Staatsbosbeheer starten met deze boswerkzaamheden in het noordelijke gedeelte van de Bleiswijkse Zoom en daarbij ook de essentaksterfte meenemen. Omwonenden worden in het voorjaar van 2018 verder ingelicht.

Door het verwijderen van de zieke bomen ontstaan mogelijk gaten in het bos. Waar nodig zullen nieuwe soorten aangeplant worden. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke bossen te behouden. Denk aan soorten als eik, els, linde, iep en zoete kers.
Meer informatie over de essentaksterfte: https://www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Check Also

Poging tot moord op de prins

Een van mijn roemruchte voorgangers als hervormd predikant in Bleiswijk is dominee Slaet. Heel oud …