donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » Algemeen » Spannende speurtocht naar stamboom van de familie Bresser

Spannende speurtocht naar stamboom van de familie Bresser

Spannende speurtocht naar stamboom van de familie Bresser

Bergschenhoek – We herkennen het allemaal wel. Je zit met familieleden bij elkaar en het gesprek gaat over de familiegeschiedenis. Je weet nog wel veel over opa en oma, en van je overgrootouders is ook nog wel het een en ander bekend. Maar hoe zat het met de familie voor die tijd? Voor de meesten van ons blijft dit een raadsel, maar niet voor de heer Bresser. Die heeft door heel veel speurwerk zijn familiegeschiedenis tot vóór de Middeleeuwen kunnen traceren.

Ellen Lammerts

Hoe is het allemaal zo begonnen? “Ik denk dat het een familieziekte is”, vertelt meneer Bresser. “Onze familie heeft wel een bepaalde interesse in het verleden. En ik ben nu op een leeftijd dat ik steeds minder heden heb, maar het stukje verleden wordt steeds groter. Bij mijn oom stond een wapen in zijn stoelen en toen hij overleden was wilde ik wel graag weten wat dat betekende. Ik ben naar het Nationaal Archief in Den Haag gegaan en daar kan je gaan zoeken in de archieven op de computer. Je hebt dan wel het trouwboekje van je ouders nodig”, schetst hij zijn zoektocht.
“Het wordt spannend als je de stamboom kan herleiden tot de tijd van Napoleon. In die tijd heeft men alle achternamen vastgelegd. Je moest kunnen bewijzen dat jouw achternaam van jou was, voordat je werd ingeschreven. Bewijzen daarvoor kon men meenemen; denk aan doopregisters, bewijzen dat je in het leger had gediend etc. Alle bewijzen werden ingenomen en alle originele stukken worden bewaard in Den Haag.”

Duitsland

Op deze manier heeft de heer Bresser kunnen herleiden dat zijn familie in Duitsland woonde in het plaatsje Hausdulmen bij Munster. Hiervoor woonde de familie echter in Moergestel. Wat heeft de familie doen besluiten om Moergestel te verlaten? Ten tijde van de 80-jarige oorlog was Moergestel een gebied dat het ene moment onder het bewind van Willem van Oranje viel, het andere moment was Alva heer en meester. De familie heeft op zeker moment alle bezittingen bij elkaar gepakt en het onrustige Moergestel verlaten voor het rustige Hausdulmen.
“Gaan we verder in de tijd dan komen we rond 1200 uit in Frankrijk in Bresse-sur-Grosne in het departement Saone-et Loire. Daar staat nog steeds het kasteel van Bresse-sur- Grosne waar de familienaam vandaan komt. Het kasteel stamt uit de 12e eeuw en wordt voor het eerst genoemd in 1180 in een stuk van paus Alexander III.”

Ridder

De heer en mevrouw Bresser zijn ieder voor- en najaar in deze streek te vinden. Ze zijn bevriend met de huidige eigenaars van het kasteel dat nu een prachtig Bed en Breakfast is.
Een keer per jaar is er in Frankrijk een dag van het Europees erfgoed. Dan zijn alle kastelen in Frankrijk geopend en te bezichtigen voor belangstellenden. Meneer Bresser heeft zoveel materiaal verzameld, dat hij ieder jaar gevraagd wordt om een tentoonstelling te maken in één van de kastelen.
De oudste voorouder van de familie Bresser is ridder Robbert Bresse. In de familielijn is Robbert voor de heren een geliefde naam en bij de dames komt Alice veel voor. En dat weten ze nog niet zo lang. Het is dan wel heel toevallig dat de kleindochter van meneer Bresser ook Alice heet.

Wilt u zelf ook meer weten over uw familiegeschiedenis? Neem het trouwboekje van uw ouders mee en ga naar het Nationaal Archief in Den Haag.

Check Also

‘De kunst van vormentaal’ in Kunstgalerie Bleiswijk (4)

Bleiswijk - Met de expositie ‘De kunst van vormentaal’ is Kunstgalerie Bleiswijk er weer in geslaagd een goede en gevarieerde expositie te presenteren. Een negental beeldend kunstenaars toont hierin hun werk in een grote variatie. De expositie is tot 16 december te bekijken; elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in Kunstgalerie Bleiswijk aan de Hoekeindseweg 26 te Bleiswijk.

Geef een reactie