woensdag 14 november 2018 | week 46
Home » fbpost » Herinrichting openbare ruimte nabij ’t Vierkantje

Herinrichting openbare ruimte nabij ’t Vierkantje

Plannen in gedetailleerd stadium

Herinrichting openbare ruimte nabij ’t Vierkantje

Lansingerland – Tijdens een beeldvormingsavond voor raadsleden werden uitgewerkte plannen voor de herinrichting van het plein rondom café ’t Vierkantje in Berkel Centrum gepresenteerd. Er was grote waardering voor de heldere presentatie door de verantwoordelijk ambtenaar. De afrondende discussie in de commissie Ruimte en het fiat door de raad lijkt een formaliteit.

Freek J. Zijlstra

De herinrichting van het plein rondom ’t Vierkantje is een gevolg van een herziening van het Mobiliteitsplan op 31 maart 2016. De ambities zijn om het plein autovrij en de Herenstraat autoluw te maken door vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Men onderkent de meerwaarde van het plein voor het gehele centrum en stelt bovendien vast dat het cruciaal is in het maken van een verbinding tussen het oudere oostelijk deel en het nieuwere en binnenkort uit te breiden westelijk deel van het centrum. Men gaat uit van een ‘huiselijke’ ontmoetingsplaats, een rustpunt met ruimte voor terrassen die gezelligheid moeten brengen. Winkeliers worden aangemoedigd hun panden meer uitstraling te geven. Het conceptplan is in maart jl. aan de orde geweest in een presentatieavond, en in april jl. voor de eerste keer besproken in de commissie Ruimte. De raad heeft medio oktober jl. budget beschikbaar gesteld. Er ligt nu een voorlopig ontwerp.

Nieuwstraat

Met de herinrichting van het plein zal ook de Nieuwstraat op de schop gaan en een kwaliteitsverbetering ondergaan. Aandachtspunten zijn de benodigde parkeerplaatsen voor bewoners (met ontheffing) en kort parkeren voor afhaalhoreca (blauwe zone). De Nieuwstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, krijgt een verkeerlus en zal richting Herenstraat deels tweerichtingsverkeer krijgen. De huidige poller aan de Kerksingel/Nieuwstraat zal verplaatst worden naar het begin van de Kerksingel.

Kerkstraat en plein

Het zwart gemarkeerde fietspad zal verdwijnen. Evenals op de Kerksingel zal fietsen hier worden toegestaan; men is te gast in een voetgangersomgeving. Het parkeren van fietsen zal een combinatie van vaste plaatsen (‘fietsnietjes’) en aangeduide vakken op straat worden. Voor een andere beeldvorming zullen solitaire bomen in plaats van de aanwezige leilindes geplant worden.
Het carillon komt terug in Berkel en wordt op dit plein geplaatst. Er komen zitplekken en wellicht een waterpartij of kunstwerk, zoals bij het Westpolderplein.

Herenstraat

De belangrijkste verandering voor de Herenstraat zal het ontbreken van parkeerplaatsen zijn en het autoluw maken van dit gebied door het plaatsen van pollers. De bestaande poller wordt teruggeplaatst om het inrijden van de lus in de Nieuwstraat voor (hoofdzakelijk) bewoners mogelijk te maken. De tweede poller wordt geplaatst ter hoogte van de Terpstraat. De pollers sluiten toegang van de Herenstraat dagelijks tussen 12.00 en 19.00 uur af. Er zullen meer bomen geplaatst worden en er zal bij de regenboogoversteekplaats een informatiezuil geplaatst worden.

Markt

Tijdens de markt op woensdagen zullen er geen standplaatsen meer ingericht worden op het plein. Er zullen alleen kramen staan in de Kerksingel, Kerkstraat en Herenstraat. Bij de opstelling in de Herenstraat zullen kramen met ‘de ruggen naar elkaar staan’, zodat de open kanten naar de winkels toe gericht zullen zijn. Tijdens de herinrichting zal de markt tijdelijk verplaatst worden naar het braakliggend stuk land op de hoek van de Westersingel en de Gemeentewerf dat hiervoor bestraat zal worden en op andere dagen als tijdelijke parkeervoorziening kan worden gebruikt, totdat dit gedeelte van Berkel-Centrum-West ook op de schop gaat.
Bloemenhandel Steentjes zal op donderdag, vrijdag en zaterdag een plaats op de hoek van de Herenstaat/Kerkstraat krijgen.

Naamgeving en planning

De commissie Naamgeving is niet voor het uitschrijven van een wedstrijd voor een nieuwe naamgeving voor ‘plein bij ’t Vierkantje’. Vroeger werd op die plaats recht gesproken; daarom stelt men voor het plein voortaan Rechthuisplein te noemen. De gemeenteraad moet dat nog bekrachtigen.
Rekening houdend met winkeliers en de markt zal er bij de herinrichting een strakke planning gehanteerd worden. Men streeft ernaar medio oktober 2018 klaar te zijn met de herinrichting van dit deel van het centrum van Berkel.

Check Also

Lansingerlandse Week van de Mantelzorg valt in goede aarde

Lansingerland - Samen met Welzijn Lansingerland organiseerde de gemeente Lansingerland van 6 tot en met 10 november in de drie kernen De Week van de Mantelzorg. Ook Lansingerland telt veel mantelzorgers, maar ze staan helaas niet allemaal geregistreerd. Degenen die wel bekend zijn konden allemaal een keuze maken uit tal van leuke activiteiten, verspreid over de week.

Geef een reactie