maandag 10 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Dringende wens 3B Wonen: meer sociale huurwoningen

Dringende wens 3B Wonen: meer sociale huurwoningen

Dringende wens 3B Wonen: meer sociale huurwoningen

Lansingerland – Veel woningzoekenden ervaren het. Je moet in Lansingerland ruim vier jaar ingeschreven staan om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. Heb je een bijzondere woonwens, dan is de wachttijd nog langer. Hoe staat het met de voorraad sociale huurwoningen in Lansingerland? Waarom worden, terwijl in de koopsector tal van projecten in aanbouw zijn, op dit moment geen nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd? Wat zijn de ambities van 3B Wonen? Aan het woord is Frans Weterings, directeur van de woningcorporatie.

“Ten opzichte van de omringende gemeenten staan er in Lansingerland relatief weinig sociale huurwoningen (huurprijs lager dan € 710 per maand), ongeveer 4500”, weet Weterings. “In 2010 komen de gemeenten binnen de regio Rotterdam overeen afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van de regionale woningmarkt tot en met 2020. Begin 2010 is circa 22% van het totale aantal woningen in Lansingerland een sociale huurwoning en het gemiddelde in de regiogemeenten 42%. Een van de afspraken die gemeenten en corporaties met elkaar maken is tot een betere spreiding van deze woningen over de regio te komen. Bijvoorbeeld in Rotterdam wat minder (op dat moment is bijna 50% een sociale huurwoning) en bijvoorbeeld Barendrecht en Lansingerland wat meer.”
De destijds gemaakte afspraken zijn, onder invloed van de financiële en bouwcrisis, begin 2014 bijgesteld. “Het percentage sociale huurwoningen in Lansingerland is dan al afgenomen tot 20. Afgesproken wordt voor iedere gemeente de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen afhankelijk te maken van de ontwikkeling van de doelgroep van woningcorporaties (huishoudens met een inkomen van maximaal € 36.000). Specifiek voor Lansingerland wordt afgesproken er alles aan te doen het ten opzichte van 2010 ontstane tekort aan dit type woningen in te lopen. Een van de maatregelen die 3B Wonen neemt is de verkoop van sociale huurwoningen nagenoeg geheel te beëindigen.”

Afnemende kansen

Weterings: “Eind 2017 constateer ik met spijt dat we er met elkaar, 3B Wonen, gemeente Lansingerland en projectontwikkelaars, niet in geslaagd zijn deze ambitie waar te maken. Nog slechts 19% van het aantal woningen in Lansingerland is een sociale huurwoning. Tegelijkertijd stijgt binnen de regio het aantal woningzoekenden dat reageert op zo’n huurwoning in 2017 met 56% ten opzichte van 2016. Daarmee neemt de kans van een woningzoekende op een woning aanzienlijk af.
Dit voorjaar werd ons nieuwbouwproject De Stander opgeleverd en zijn we voor het eerst niet meer aan het bouwen. We hebben wel bouwplannen in voorbereiding, maar de aantallen woningen zijn dermate gering dat het percentage sociale huurwoningen de komende jaren nog verder naar beneden dreigt te gaan.
Begin dit jaar zijn de in 2010 gemaakte afspraken binnen de regio opnieuw besproken. De constatering is dat de vraag naar sociale huurwoningen harder gestegen is dan voorzien, terwijl het aantal beschikbare woningen voor de doelgroep gedaald is. Gevolg: langere wachttijden. Ook is sprake van aanzienlijke verschillen tussen de veertien betrokken gemeenten. Sociale huurwoningen móeten dus beter over de regio gespreid worden. Alle gemeenten en woningcorporaties onderschrijven de oproep om regionale solidariteit. Solidariteit die wat mij betreft de komende jaren tot uitdrukking komt niet alleen in woorden, maar ook in daden!” aldus Weterings.

Wilderszijde

In Lansingerland is er nog ruimte om te bouwen. De ontwikkeling van Wilderszijde moet bijvoorbeeld nog beginnen. Weterings: “Gemikt wordt op minimaal 2000 woningen op deze plek. Over typologie en prijsklassen van de woningen moeten nog afspraken gemaakt worden. Er is naast koopwoningen dringend behoefte aan huurwoningen, zowel sociaal als in de goedkope vrije sector. Met die laatste categorie bedoel ik woningen met een huurprijs van € 710 tot ongeveer € 850 per maand, met name bestemd voor jonge een- en tweeverdieners die gezien hun inkomen niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen, en niet willen of kunnen kopen. Het is belangrijk dat de nieuw te bouwen wijk een gevarieerd en evenwichtig woningaanbod krijgt.”
De ambitie van de gemeente is tot 2030 inclusief Wilderszijde nog 5500 nieuwe woningen te bouwen. “Gemeenten en woningcorporaties onderzoeken begin 2018 nog de toekomstige behoefte aan sociale huurwoningen. Vooralsnog formuleerden 3B Wonen en de gemeente Lansingerland de gezamenlijke ambitie dat één op de vijf woningen (20%) in onze gemeente een sociale huurwoning zou moeten zijn. Een inhaalslag op Wilderszijde lijkt vanuit die ambitie een uitgelezen kans. Namens 3B Wonen maak ik hier graag afspraken over met de politiek en het gemeentebestuur”, besluit de directeur van 3B Wonen.

Check Also

Burgermeetnet: het zelf meten duurt nog wel even

Lansingerland %u2013 Op donderdagavond 22 november jl. werd een informatieavond over het opzetten van een burgermeetnet voor geluid en luchtkwaliteit in Lansingerland gehouden. Onder het motto %u2018Zelf meten is beter weten?!%u2019 waren er sprekers van Burgermeetnet Hillegersberg-Schiebroek, de provincie Zuid-Holland, de DCMR en het RIVM. Op deze informatiemarkt waren ook twee bedrijven met meetkastjes aanwezig, de GGD, Bewoners Tegen Vliegtuigenoverlast en vertegenwoordigers van bijna alle plaatselijke politieke partijen.

Geef een reactie