woensdag 14 november 2018 | week 46
Home » Politiek » Matthijs Ruitenberg opnieuw lijsttrekker CDA Lansingerland

Matthijs Ruitenberg opnieuw lijsttrekker CDA Lansingerland

Matthijs Ruitenberg opnieuw lijsttrekker CDA Lansingerland

Lansingerland – De leden van het CDA Lansingerland hebben op 23 november de definitieve kieslijst vastgesteld. De lijst bestaat uit een combinatie van ‘nieuwkomers’ en ‘oudgedienden’. Matthijs Ruitenberg (40) is opnieuw tot lijsttrekker verkozen. De kern van het verkiezingsprogramma is ‘Samenleven met elkaar, nu en in de toekomst’.

De kieslijst van het CDA Lansingerland bestaat uit 42 kandidaten. Na Ruitenberg, in het dagelijks leven directielid bij de Wolfert van Borselen scholengroep, staat als tweede op de kieslijst Hans van der Stelt, een ervaren raadslid en topambtenaar. Derde op de kieslijst is de 23-jarige Dave Bergwerff. Hij is twee jaar actief bij het CDA en studeert Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Nelleke Bouman-Quist is de nummer 4, Frank Buijs staat op de 5e plaats, Jaap Jan van Ingen 6e, Frans Ammerlaan 7e, Bart-Jan van Miltenburg 8e, Charles van Harn 9e en Frits Vink 10e. Nieuwkomer Saskia van Vuren staat op de 11e plaats en Terence Buitendijk is nog maar 18 jaar en daarmee de jongste kandidaat (12). Terence zit in het examenjaar van de Havo.
De huidige raadsleden Johan van der Burg, Arnold Oosterlaan en Gert-Jan van den Bogerd nemen na de verkiezingen afscheid van de lokale politiek.

Programma

Ook het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd.
De afgelopen jaren was het beleid in onze gemeente vooral gericht op het op orde brengen van de financiën onder aanvoering van de CDA-wethouder Albert Abee. De komende jaren wil het CDA de financiën op orde houden en werken aan een duurzaam Lansingerland.
Het CDA wil nadat de huidige Vinex-wijken klaar zijn en Lansingerland circa 75.000 inwoners heeft, geen verdere grote uitbreidingen meer. CDA-Lansingerland streeft verder naar een samenleving waar in alle mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen. Mensen die het nodig hebben worden door de gemeente ondersteund op een wijze die bij hen past. Voor de inwoners die die echt professionele zorg nodig hebben moeten er voldoende verpleeghuizen zijn, het CDA is daarom fel tegen het sluiten van Huize Sint Petrus.
Het CDA staat voor een actief kernen- en wijkbeleid. De gemeente attendeert bewoners op buurttoezicht en WhatsApp-groepen. De rol van de wijkagent en de BOA’s is voor het CDA van groot belang. Zij moeten de ogen en oren van de buurt zijn, hiervoor vindt het CDA zijn er meer agenten noodzakelijk.
Het CDA wil de gemeente financieel gezond houden en de schuldenlast van de gemeente verder afbouwen. Het succesvolle grondbeleid van de afgelopen jaren moet worden voortgezet.
Een zoveel mogelijk toekomstbestendige en energie neutrale gemeente die we aan toekomstige generaties willen doorgeven, is een speerpunt van het CDA. Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en deze moeten duurzaam, nul-op-de-meter gebouwd worden. Het CDA wil stimuleren dat de energietransitie vanuit de samenleving zelf komt. Het CDA zal met kracht inzetten op het volledig vierbaans maken van de N209 en N471 met ondertunneling ter hoogte van de woongebieden om het leefklimaat te verbeteren. Zo wordt voorkomen dat Lansingerland vast komt te zitten als de verlengde A16 opengaat. Het CDA is ook voorstander van een metrolijn in plaats van de huidige ZoRo-buslijn.
Het volledige verkiezingsprogramma is te zien op www.cdalansingerland.nl.

Check Also

Na fors debat begroting 2019 Lansingerland aangenomen

Lansingerland - Eind oktober presenteerde de coalitie de begroting voor de komende periode. Na een lange vergadering met de gezamenlijke commissieleden was er niet direct sprake van een hamerstuk, maar zette men de begroting als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 2 november.

Geef een reactie