zondag 18 november 2018 | week 46
Home » Politiek » Inloopavond over uitbreiding Berkel Centrum

Inloopavond over uitbreiding Berkel Centrum

Inloopavond over uitbreiding Berkel Centrum

Lansingerland – Op dinsdag 21 november jl. werd een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’ aan de Westersingel georganiseerd in het gemeentehuis. Dit is de eerste fase in de bestemmingsplanprocedure. Belangstellenden konden zich op de hoogte stellen en laten informeren door ambtenaren die het proces begeleiden.

Freek J. Zijlstra

De gemeente heeft al in een eerder stadium op Beeldvormingsavonden aan de gemeenteraad, winkeliers en belangstellenden de contouren van de uitbreidingsplannen gepresenteerd. Er is samen met de grondontwikkelaar gewerkt aan het formuleren van de uitgangspunten die de basis moeten vormen voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (concept bouwplan). Men verwacht dit in februari 2018 klaar te hebben.

Matige presentatie

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig en de eerste stap in het proces is het maken van het voorontwerpbestemmingsplan. Ter informatie was daartoe in de hal van het gemeentehuis een kleine ruimte ingericht, afgeschermd met een aantal borden waarop simpelweg wat prints in A3-formaat waren geprikt. Weinig bruisend voor de uitbreiding van een levendige dorpskern. Op piekmomenten, waarop meer dan 50 personen in die kleine ruimte manoeuvreerden, was het er veel te krap, waren afbeeldingen onduidelijk of te klein om goed te kunnen zien en het drietal ambtenaren dat informatie kon verschaffen was voor inwoners niet goed als zodanig herkenbaar. Er was geen meeneem-documentatie om thuis nog eens rustig na te lezen. In conclusie was deze ambtelijke presentatie magertjes en niet in verhouding tot de omvang van de ambitieuze plannen die op stapel staan en de impact die het op omwonenden en gebruikers van het centrum zal hebben.
De meest verontruste reacties waren te horen bij het bord met de geplande aanrijroutes en die van de bevoorrading, met name daar waar de verkeersstromen ander (school)verkeer kruist. En die bezorgdheid is niet nieuw.

De verdere procedure

Als over een paar maanden het ontwerp gereed is, zal het van medio maart tor medio april ter inzage liggen. Dan kunnen zienswijzen ingediend worden, gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan in juli 2018 definitief vast, waarop inzage gedurende zes weken mogelijk is. Er kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State.
De start van de bouw staat gepland voor eind 2018 / begin 2019. De oplevering zal vanaf 2020 deelsgewijs tot in het verloop van 2021 gerealiseerd worden.

Check Also

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

Lansingerland - De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

Geef een reactie