donderdag 16 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Lansingerland – De leden van de PvdA Lansingerland zijn het er mee eens: in Lansingerland moet het anders. Maandagavond 20 november stelden zij unaniem het gelijknamige verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijst vast. Als lijsttrekker werd, zoals verwacht, het huidige raadslid Petra Verhoef gekozen.

Sam de Groot, die momenteel nog commissielid is, wordt de nummer twee. Hamid Azouzzi, Maaike Logtenberg en Valmir Xhemaili bezetten de plaatsen drie tot en met vijf. Lijstduwers op de laatste plekken op de lijst werden het voormalig PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, bestuurslid Greet Wijs en de huidige fractievoorzitter Gerard Bovens. Hij zegt de Lansingerlandse dagelijkse politiek na drie bestuursperioden met een tevreden gevoel vaarwel.
Lijstrekker Petra Verhoef legt uit wat voor de nieuwe fractie de speerpunten gaan worden. “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende vier jaar een stuk socialer, veiliger en duurzamer: minstens 800 betaalbare (huur)woningen extra bouwen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een duurzaamheidsaanpak die voor elke portemonnee betaalbaar is en bovendien ook duurzame voordelen oplevert, meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jong en oud. Daarnaast gaan wij er voor zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s. Wij gaan voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en veel meer verkeersveiligheid. Dat fietstunneltje bij de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg moet er nu snel gaan komen.”
Tijdens de komende campagne zal de PvdA zich profileren als een links-progressieve partij die vertrouwen in de toekomst heeft en wil bijdragen aan verbinding tussen álle groepen in onze samenleving. Verhoef: “Menig politieke partij is angstig over onze snel veranderende samenleving en leefomgeving. Dan loop je het risico om groepen uit te sluiten. Daar is de PvdA wars van. Want wij horen er in Lansingerland allemaal bij!”

Check Also

Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast laten zelf onderzoek uitvoeren

Lansingerland - Er hangen in deze zomertijd niet alleen veel vakantievliegtuigen in ons luchtruim, de atmosfeer is ineens weer vol van activiteiten van belangenorganisaties die bang zijn dat de gevraagde uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op termijn toch nog gehonoreerd zou kunnen gaan worden. Vooral de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast timmert stevig aan de weg en gaf opdracht om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, die Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in 2015 ter onderbouwing van het verzoek om uitbreiding liet uitvoeren, door onafhankelijke experts te laten narekenen. Die kwamen tot andere conclusies en stelden dat het onderzoek uit 2015 herzien moet worden.