zondag 18 november 2018 | week 46
Home » fbpost » Lancering van de website Lansingerland Samen Duurzaam
initiatiefnemers en scholieren aanwezig bij de feestelijke lancering van de website.

Lancering van de website Lansingerland Samen Duurzaam

Lancering van de website Lansingerland Samen Duurzaam

Lansingerland – Op donderdag 23 november jl. ging de website van Lansingerland Samen Duurzaam officieel van start. De site is de entree van het platform dat opgericht is door een aantal bewoners om duurzame initiatieven een podium te geven, met elkaar te verbinden en concreet om te zetten in daden. Het platform wil informatie verschaffen en het bewustwordingsproces op gang brengen dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. We spraken met twee initiatiefnemers, Sandy Rijs – van Antwerpen en Michaël Wilde.

Freek J. Zijlstra

Als je ‘Duurzaamheid’ zegt, denken de meeste mensen aan hun huis. Isolatie, spaarlampen, hoogrendementsketels en zonnepanelen. Misschien wel gescheiden afvalinzameling. Een ander noemt het elektrisch autorijden en een stuk verder weg in de beleving staat het plaatsen van windmolens om grote hoeveelheden ‘groene energie’ te leveren. Centrale en terugkerende punten zijn: ‘wat kost het en wat levert het op?’ en ‘als ik er maar niet al te veel last van heb’.

De initiatiefnemers

Sandy Rijs – van Antwerpen komt uit een bloemenkwekersgezin en heeft de fascinatie voor alles wat groeit en bloeit van huis uit meegekregen. Ze wil zich vooral inzetten om het aanwezige groen te behouden, variatie aan te brengen in nieuwe natuurgebieden en mogelijkheden voor verdere uitbreiding in beeld te brengen. Inwoners van Lansingerland kunnen zo genieten en leren van de natuur, maar moeten zich ook bewust zijn dat ze de natuur evengoed in disbalans brengen.
Michaël Wilde werkt in de wereld van de duurzaamheid waar hij communicatie- en duurzaamheidsmanager is van een bedrijf in verse biologische producten. Hij is zich ervan bewust dat het begrip duurzaamheid een eigen leven is gaan leiden, en vindt het daarom belangrijk elke keer weer onder woorden te brengen hoe veelomvattend het thema in feite is.
De vier andere initiatiefnemers zijn Willemien Trompert – Lavooij (eigen adviesbureau duurzaam ondernemen), Martine van der Post (werktuigbouwkundige, docent Hogeschool Rotterdam, coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom), Christa Louer (diëtist bij Mijn Voedingspraktijk), Veronique Corjanus (leraar basisonderwijs).

De thema’s

Sandy Rijs: “Duurzaamheid is inmiddels een soort containerbegrip aan het worden. Wij hebben daarom acht thema’s gedefinieerd die in de communicatie als een soort kapstok moeten gaan fungeren. Zodat direct duidelijk is waar we het over hebben: Lucht & Water, Energie & Wonen, Mobiliteit, Ruilen & Delen, Afval & Recycling, Voeding & Tuinbouw, Groen & Natuur, Onderwijs & Zorg.”
Wat is jullie rol? Michaël Wilde: “Het is niet alleen een taak van de gemeentelijke overheid om duurzame maatregelen te treffen op allerlei gebieden. Bedrijven moeten zich ook bewust worden van hun energiegebruik, wat het effect is van het belasten van de natuur met bijvoorbeeld mest, een overmaat aan landbouwgif of wat de uitstoot van gassen en fijnstof betekent voor de kwaliteit van de lucht die we inademen. Maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Milieu die betrokken zijn bij de natuur kunnen ons helpen te kijken naar de effecten van menselijk gedrag op die natuur. Wat wij doen als platform is signaleren, inventariseren, benoemen, informeren en het verbinden van partijen.” Sandy vult aan: “De verontreiniging in lucht is vaak onzichtbaar en geurloos. Daarom is de slogan die bij de A16-Rotterdam werd gebruikt ‘Saldo 0 – niet horen, niet zien, niet ruiken’ misleidend.”
Michaël: “Ik ben blij daarover te kunnen vertellen dat Milieu Defensie zogenaamde ‘luchtwachters’ gaat aanstellen – ik word er één van – die echte metingen gaan doen!”

De consument

Wat is er verder nog te doen in Afval & Recycling? Sandy: “De gemeente is goed bezig het scheiden van afval op de kaart te zetten. Tegenstanders vinden dat scheiding achteraf efficiënter en goedkoper is, maar wij zijn van mening dat de consument zich beter bewust is wat er allemaal in de kliko gaat als je zélf vooraf je afval scheidt. En dan kunnen we vervolgens naar de producent stappen en bedingen dat er anders en duurzamer verpakt gaat worden. Overigens, ik ben elke keer weer trots dat er bij ons maar een klein laagje restafval in de grijze container zit! Onder het thema Ruilen & Delen vragen we aandacht voor hergebruik van goed inventaris, huishoudelijke artikelen, apparatuur en kleding. Wij hebben in Lansingerland goede kringloopwinkels die floreren en een andere mogelijkheid is natuurlijk Marktplaats.”

Is het platform Duurzaamheid indertijd niet ontstaan in verband met het begrip ‘duurzaam bouwen’ in Wilderszijde? Michaël: “Twee jaar geleden is het lokaal initiatief met steun van politieke partijen gelanceerd, maar in de loop van de tijd ingezakt. Voor ons platform is belangrijk dat we onafhankelijk zijn, met een brede insteek aan visies en een groeiend netwerk. De plannen voor Wilderszijde zijn een goed begin.” Sandy: “Er zijn goede voorbeelden, zoals in Almere, waar men creatieve woningen mag bouwen, die zelfvoorzienend zijn in de energiebehoefte en waar het afvalwater en ‘schoon’ hemelwater al gescheiden worden. Dat vraagt soms om een investering, net zoals bij de aanschaf van zonnepanelen, maar dat betaalt zichzelf na een aantal jaren terug. Dat geldt ook voor de nieuwe basisscholen die in Rodenrijs gebouwd gaan worden; het kost even iets meer, maar het levert uiteindelijk meer op.”

De lancering

Tot slot, wat willen jullie met duurzaamheid en Voeding & Tuinbouw of Onderwijs & Zorg? Michaël: “We willen dat er in de opleiding geneeskunde meer aandacht komt voor gevarieerde voeding en wat de invloed van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw voor gevolgen van de gezondheid heeft. Daarover willen we contacten opbouwen met de Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk en grote ondernemers in Lansingerland.”
Sandy: “Jong geleerd, oud gedaan. Daarom werden bij de officiële lancering van onze website door wethouder Jeroen Heuvelink samen met basisschoolleerlingen behalve de flyers ook biologische appeltjes door hen uitgedeeld. We proberen via het onderwijs aandacht te krijgen voor onze thema’s. Vermeldenswaard is dat alle duurzame initiatieven die in Lanssingerland (gaan) plaatsvinden op onze website geplaatst zullen worden. Zo kan iedereen zien hoe goed we met elkaar bezig zijn!”

Check Also

Informatiemarkt over ‘burgermeetnetten’ voor geluid en luchtkwaliteit

Lansingerland - Ineke den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland) en Michaël Wilde (Platform Lansingerland Samen Duurzaam) hebben het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een burgermeetnet in Lansingerland. Donderdagavond 22 november is er een informatiemarkt.

Geef een reactie