donderdag 18 oktober 2018 | week 42
Home » Algemeen » Boeiende voordracht kunsthistorica Désirée Krikhaar

Boeiende voordracht kunsthistorica Désirée Krikhaar

Parochie Christus Koning viert Patroonsfeest

Boeiende voordracht kunsthistorica Désirée Krikhaar

Lansingerland/Pijnacker – De rooms-katholieke parochie Christus Koning organiseert zaterdagmiddag 25 november een lezing van de Haagse kunsthistorica Désirée Krikhaar. Het thema is ‘Christus Koning in de Oosterse kerk’. Toepasselijk, want zaterdag viert de r.k. parochie Christus Koning haar Patroonsfeest. De voordracht vindt plaats in het Parochiehuis naast de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38A in Pijnacker.

Als je een uurtje met de hoog aangeschreven kunsthistorica Désirée Krikhaar praat, dan kom je er achter dat alles met alles samenhangt en dat heden en verleden enorm met elkaar verweven zijn zoals ook christendom en islam. Ze begint te vertellen dat in 1453 het Byzantijnse Rijk ten val kwam door toedoen van de islamitische Turken. Het verschil tussen de christelijke Kruisvaarders van een paar eeuwen eerder en de IS van nu was, dat ‘ze’ na de val van Constantinopel – het huidige Istanbul – in 1453 de boel grotendeels heel lieten.
“Daar stopte het grote oosterse rijk maar de verworvenheden gingen op allerlei plaatsen gewoon verder. Wij hebben aan het Byzantijnse Rijk te danken dat we op een stoel zitten in plaats dat we aanliggen. Dat de onderwijzer met rood corrigeert komt ook daar vandaan en ook de net weer gearriveerde Sinterklaas komt uit het oosten”, aldus mevrouw Krikhaar.
Ze legt ook uit dat Mohamed en Luther heel goed vergelijkbaar zijn: ze wilden een correctie aanbrengen op de bestaande kerk vanwege vergelijkbare misstanden zoals geld- en vrouwenbejag, maar waren er niet op uit een nieuwe kerk of een nieuw geloof op te richten. Heel vaak worden de tegenstellingen benadrukt, maar net zo vaak leefden christenen en islamieten gewoon vreedzaam naast elkaar met respect voor elkaars overtuiging.

Christus Koning

Christus Koning heeft in de Oosterse kerk een lange historie, maar heeft in de katholieke kerk pas sinds 1925 een officiële titel en dag. Dat is de laatste zondag voor de adventstijd, dus in dit geval zondag 26 november. Paus Pius XI heeft in 1925 Christus Koning ingesteld als een politiek vredesgebaar aan de hele wereld. Niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog was daar wel behoefte aan. Het was in 1925 precies 1600 jaar geleden dat het eerste oecumenische concilie plaatsvond, belegd door Keizer Constantijn de Grote, een verzoener die de versplinterde en ruziemakende christenen bij elkaar wilde brengen. Dat was een succesvol concilie waarop de kerk kon voortbouwen, maar dat betekende natuurlijk geen eeuwigdurende eenheid en vrede. In 1054 kwam het grote schisma, de scheiding tussen oosten en westen.
Ze vertelt dat Christus als koning in de oosterse kerk door de eeuwen heen veel belangrijker was dan in het westen en dat hij daar ook heel veel als koning met bijbehorende uitstraling is afgebeeld op iconen en andere uitingen. Hetzelfde geldt voor Maria. Die is in het westen meer de dienende vrouw en in het oosten een keizerin met pracht en praal. Ook daarover kan mevrouw Krikhaar uren praten. Ze heeft recent als gastconservator van Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over Maria door de eeuwen heen georganiseerd.
Belangstellenden zijn van harte welkom zaterdagmiddag 25 november. Inloop vanaf 15.00 uur, start lezing en kinder- en jongerenprogramma 15.30 uur. Er is volop parkeergelegenheid.

Check Also

Lesito viert jubileum

Bleiswijk - Middenkoor Lesito bestaat 50 jaar. En om dit heugelijke feit te vieren werd op 7 oktober in de OLV Visitatie parochie een feestelijke Eucharistieviering gehouden. De dirigent selecteerde hiervoor mooie nummers uit het repertoire.

Geef een reactie