zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » fbpost » Gouden jubileum van Hoekse ZijActief feestelijk gevierd
Een rondleiding bij de Wassenaarse melkfabriek Menken en Van Grieken in 1993.

Gouden jubileum van Hoekse ZijActief feestelijk gevierd

In deze aflevering (137) van Heden & Verleden aandacht voor ZijActief afdeling Bergschenhoek, dat het 50-jarig bestaan vierde. De organisatie begon als Land- en Tuinbouw Vrouwen.

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

Trees Borkus-Henskens

Gouden jubileum van Hoekse ZijActief feestelijk gevierd

Met een feestavond, waarbij niet alleen de leden, maar ook oud-(bestuurs)leden hartelijk welkom werden geheten vierde ZijActief afdeling Bergschenhoek donderdagavond 16 november het 50-jarig bestaan. Niet alleen met muziek, een hapje en een drankje, maar ook met een terugblik in de geschiedenis en de daarbij spontaan opborrelende verhalen.

Els van Dijk-Brouwer werd ruim 50 jaar geleden benaderd met de vraag of ze zitting wilde nemen in het bestuur van de LTV afdeling Bergschenhoek. In die tijd heette de organisatie (de eerste werd opgericht in 1961) nog Land- en Tuinbouw Vrouwen. Er werd een bestuur gevormd onder leiding van voorzitter Jeanne van der Burg-Streng. Secretaris werd Joke van Dijk-van Dijk en naast Els kwamen tevens Mien Wubben en Corrie Kerver-van Winden de bestuursgelederen versterken. De afdeling Bergschenhoek ging in 1967 van start met een twintigtal leden en een eerste bijdrage van de Land- en Tuinbouw Bond (LTB) van honderd gulden.

Tijdens de eerste bijeenkomst werden er kerststukjes gemaakt en de tweede werd gevuld met een huishoudquiz. De avonden die volgden hadden een voor die tijd interessante invulling: het maken van lekkere hapjes, een bezoek van de kapelaan, informatie over vloerbedekking, de huisvrouw en de reclame, een cursus haken, maar ook gezellig kienen. In de loop der jaren veranderden niet alleen de vrouwen en hun interesses, maar ook het programma. Van nuttige zaken naar leuke en bij de tijd passende onderwerpen. Zoals dit jaar bijvoorbeeld een avond lachyoga, het bezoek van een hoedenmaakster, een presentatie over de Zijderoute in de voetsporen van Marco Polo, een bezoek aan het Berkels Streekmuseum, wandelen langs de Rotte, het maken van een mandala, een lezing van een kunsthistoricus en het jaar wordt afgesloten met een feestelijke kerstavond – het jaarlijkse hoogtepunt – vol verrassingen.

Andere naam

Niet alleen het programma veranderde; ook de naam veranderde in 2001 in ZijActief. Mede, omdat er in de loop der jaren veel vrouwen lid werden die weinig of geen band hadden met de land- of tuinbouw. Het is nu dus een neutraal vrouwennetwerk voor vrouwen van alle leeftijden en van alle richtingen en daardoor is er een goede mix ontstaan die momenteel ruim 65 leden telt en maandelijks bijeenkomt. Ook wordt jaarlijks een leuke uitgaansdag georganiseerd. Bij ZijActief staan de vier O’s centraal: ontspanning, ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing.
Ooit begonnen in het gidsengebouw en de oude kleuterschool, vervolgens verhuisd naar De Hoef en vervolgens naar ’t Wiel aan ’t Smitshoek en het parochiehuis naast de kerk. Er staat weer een verhuizing op stapel, want ZijActief komt voortaan bijeen in De Stander te Bergschenhoek.

Feestavond

Tussen de (oud)-leden die present waren op de feestavond ook Corrie Kerver; de enige die vanaf de oprichting lid was en het nu nog steeds is. Zij werd uiteraard in het zonnetje gezet. Maar ook het oudste oud-lid Plonie Kurver-Bolleboom (86) was present en genoot mee van de feestelijkheden. Met elkaar werd het lied gezongen dat voor de eerste keer werd gehoord tijdens het 25-jarig jubileum en nu met een aangepaste tekst bij het 50-jarig jubileum weer klonk op de muziek van jingle bells. Ook het provinciaal bestuur was die avond vertegenwoordigd en wist: “Elkaar ontmoeten blijft het belangrijkste. We hopen de 60 jaar ook met elkaar te gaan halen!”
Met muziek van The Burlesco, een tekenaar van karikaturen van de aanwezigen, foto’s en heel veel verhalen en gezelligheid werd het een gouden avond om niet licht te vergeten.

Check Also

Vriendschap krijgt gezicht in kinderverhalenbundel van Oostland Literair

Lansingerland - Ooit wel eens van de ziekte van Cupido gehoord? Of van een geheimzinnige parelprins als redder in nood? Van een vlinder die verstoppertje met de wind kan spelen? Een draak die bang is van zijn spiegelbeeld? In de kinderverhalenbundel 'Vriendschap, kom erbij', het thema van de Kinderboekenweek 2018, staan 18 verschillende verhalen over vriendschap.

Geef een reactie