zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » Politiek » Wilderszijde wordt een groene, vitale en dynamische wijk

Wilderszijde wordt een groene, vitale en dynamische wijk

Wilderszijde wordt een groene, vitale en dynamische wijk

Lansingerland – Op woensdag 15 november jl. ondertekenden wethouders Albert Abee en Jeroen Heuvelink met zes verschillende contractpartijen het ambitiedocument voor de wijk Wilderszijde in Bergschenhoek, vlakbij het gemeentehuis. Dit was het startsein voor de verdere planontwikkeling.

Freek J. Zijlstra

In een speciaal feestelijk ingerichte (leegstand)ruimte op de eerste verdieping van het kantoorgebouw, waarin ook het Business Centre is gehuisvest, werden met zicht op de te ontwikkelen Wilderszijde op een ludieke manier handtekeningen gezet op een bord met de logo’s van alle deelnemende partijen.

Ambitieus

Wethouder Albert Abee sprak los uit de pols de aanwezigen toe: “We hebben met elkaar geconstateerd dat er nog steeds behoefte is aan het bouwen van de huizen die we in Wilderszijde willen gaan realiseren. Het is natuurlijk een fantastische plek om een nieuwe woonwijk te bouwen. Dat komt door de gunstige ligging tussen Den Haag en Rotterdam en een goede ontsluiting via snelwegen en openbaar vervoer. Dat vergroot de kans om dit gebied te ontwikkelen. We hebben ons als gemeente afgevraagd: ‘Hoe we dat gaan doen? Hoe pakken we – nu de markt aantrekt – de plannen die er al lagen weer op? Wat voor woonwijk moet het worden?’ We waren het al snel eens dat het een wijk moet worden die anders zal worden dan de wijken die we recent gerealiseerd hebben of binnenkort gaan voltooien. Prachtige wijken overigens, waar mensen voor in de rij staan om er te kunnen wonen. Deze nieuwe wijk moet écht op de toekomst gericht zijn. Een wijk waarvoor we hoge ambities hebben. We leggen de drempel en de lat hoog als het gaat om het halen van bepaalde doelstellingen. Duurzaamheid is daar natuurlijk één van, daar kunnen we niet meer omheen. Mobiliteit is een ander aspect, maar vooral hoe je de wijk aantrekkelijk kunt maken. Dat doe je door architectuur, het creëren van veilige speelplekken voor gezinnen en verkeersstromen te beperken.
Wat we als gemeente natuurlijk niet kunnen is zelf een wijk ontwikkelen. Daar heb je partijen voor nodig, de projectontwikkelaars die hun handtekening zetten onder het ambitiedocument. We hebben elkaar nodig en in alle voorgaande gesprekken is geconstateerd dat we de ambities in gezamenlijkheid willen realiseren. Er zullen na vandaag nog vele officiële momenten volgen als we stappen zetten bij het bouwen aan deze nieuwe woonwijk. Volgens de huidige planning zou de eerste paal eind 2019 de grond in moeten gaan. Toch moeten we vanaf nu haast maken en de tijd goed benutten om onze doelen bij een gunstige markt te kunnen behalen.”

Kopers trekken

Er is een promotiefilmpje gemaakt waarin nog weer eens de hoge ambities voor ontwikkeling van de wijk worden samengevat: ‘Wilderszijde wordt een groene, vitale en dynamische wijk waarin de identiteit van Lansingerland volop tot uitdrukking komt. Het verbindt Berkel & Rodenrijs met Bergschenhoek en het buitengebied. Mensen kunnen elkaar gemakkelijk tegenkomen op diverse ontmoetingsplekken. Voor jong tot oud, van dorps tot stads. Veilig, vriendelijk en overzichtelijk zijn kernwoorden. Langzaam verkeer in de wijk, met name fietsverkeer. Energieneutrale ontwikkelingen worden bij de bouw toegepast: niet koken op gas, zonnepanelen, gescheiden afvalwatersystemen en herbruikbare bouwstoffen. Bovendien wordt ecologische diversiteit in de openbare ruimte nagestreefd. Snelle toegang tot de A16-Rotterdam biedt ontsluiting en vlakbij is een snelbusverbinding en metrolijn aanwezig.’
Ontwerpen, verkopen en bouwen. Nog een lange weg te gaan naar de 70.000 inwoners?

Check Also

“Geen hangplek in onze woonomgeving!”

Lansingerland - Bij de aanwijzing van een eerste reeks hangplekken voor jongeren is de locatie naast jongerencentrum The Point aan het einde van de Groeneweg in Bergschenhoek duidelijk slecht gevallen bij bewoners. Ze zijn de jarenlange overlast meer dan zat en voelen zich door bestuurlijk overleg aan het lijntje gehouden. Reden om ter plaatse te horen wat de stand van zaken is. We spraken boze, verontruste en wanhopige bewoners, die niet met hun naam in de krant willen.

Geef een reactie