zondag 23 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Verbetering van huishoudelijke hulp

Verbetering van huishoudelijke hulp

Verbetering van huishoudelijke hulp

Lansingerland – Sinds de start van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 heeft de gemeente een aantal wijzigingen en initiatieven doorgevoerd. Zo is voor de huishoudelijke ondersteuning resultaat financiering ingevoerd.
In het voorjaar van 2017 deed men onder andere onderzoek naar de ervaringen van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er naast waardering ook verbeterpunten zijn, waaronder het maken van afspraken over de omvang van huishoudelijke hulp.
Wethouder Ankie van Tatenhove: “Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besloten we af te stappen van resultaat financiering en weer terug te gaan naar het betalen van gewerkte uren. Om de wensen te kennen van de bewoners die huishoudelijke ondersteuning krijgen gaan we op bezoek bij alle 460 huishoudens die een indicatie hebben. In een individueel gesprek aan huis brengen we de situatie in kaart en maken we een programma op maat, want niet elk huishouden heeft hetzelfde aantal uren aan hulp nodig. We zullen ook dichter op de uitvoering gaan zitten. Er worden nu aanbieders gezocht en rond april 2018 gaat de nieuwe werkwijze van start.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.