woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Dierenweide in Leeuwenhoek gered

Dierenweide in Leeuwenhoek gered

Dierenweide in Leeuwenhoek gered

Bergschenhoek – Het voortbestaan van de Dierenweide in de Leeuwenkuil hing aan een zijden draadje. Via het project ‘de dialoog met de maatschappij’ waarbij inwoners ideeën inbrengen die van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente kwamen Jordi Koelhuis van de Plusmarkt en Peter Gille van Boerderij Het Lansingerland met een plan voor behoud van deze plek.

Via de zogenoemde Alliantiefabriek overlegden zij een business case aan de gemeente die nog een stap verder gaat. Het is nu de bedoeling om de gehele Leeuwenkuil onder handen te nemen. Het plan behelst het voortbestaan van de Dierenweide en verder de inrichting van de Leeuwenkuil die ten goede komt aan het plezier van de inwoners van Bergschenhoek. Woon je in Berkel of Bleiswijk dan ben je uiteraard ook welkom.
‘Teamwerk Zorg’ biedt op boerderij Het Lansingerland een passende dagbesteding aan mensen met een beperking. Dit is voor iedereen die in aanmerking komt voor een passende zorg, zo dicht mogelijk bij huis. In dit kader kunnen deze mensen aan de slag binnen het ‘Leeuwenkuil-project.’ Zo werkt het verhaal aan meerdere kanten.

Check Also

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Geef een reactie