dinsdag 20 november 2018 | week 47
Home » fbpost » Gastles voor leerlingen in de Week van het Water

Gastles voor leerlingen in de Week van het Water

Gastles voor leerlingen in de Week van het Water

Bleiswijk – Met twee grote tonnen vol water en daarin een slang die het water omhoog spoot werd al snel duidelijk, dat de Melanchthon Business School ‘iets’ had met water. Dat bleek; de eerste week van november kreeg als thema Week van het Water mee. Water stond centraal in de lessen en de opdrachten en er werd een gastles verzorgd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in nauwe samenwerking met de gemeente Lansingerland.

Trees Borkus-Henskens

De grote aula vulde zich al snel met leerlingen en docenten die waren uitgenodigd de gastles, gegeven door Jurgen Bals, bij te wonen. Wethouder Simon Fortuyn heette iedereen welkom, waarbij hij meteen wees op de nieuwe Bleiswijkse school als superlocatie.
“Bij de bouw is overal goed over nagedacht en bovendien is geprobeerd zuinig om te gaan met grondstoffen die langzamerhand uitputten; er is grotendeels energieneutraal gebouwd. Maar er doemen nog meer zorgen op; zorgen over water. De klimaatverandering heeft invloed op je leven en water is een van de belangrijkste grondstoffen waar wij van bestaan en nodig hebben. Langdurige hitte en heftige regenval nemen verder toe. Straten komen blank te staan, rioleringen lopen over; dat raakt je dagelijks leven. Moeten we water lozen of bewaren?
Veel informatie hierover staat in de tweede editie van de Straadkrant (Straad is afgeleid van Straten Transformeren Ruimtelijk Adaptief Aantrekkelijk en Duurzaam); een initiatief waar ook de gemeente en het Hoogheemraadschap aan meewerken. Onder andere hoe we met kleine maatregelen al grote stappen kunnen zetten. Zoals bijvoorbeeld minder stenen en meer groen rond de huizen.” De wethouder deelde ook een folder uit van Lansinger Waterland, waarin te lezen staat hoe elke bewoner verstandig om kan gaan met regenwater in de eigen wijk.

Hoogheemraadschap

“Een Hoogheemraadschap? Wat is dat?” stelde Hoogheemraad Agnes van Zoelen zich vervolgens de vraag. De leerlingen hadden geen idee, waarna het antwoord kwam. “Wij doen alle met water. Regen, de stijging van de zeespiegel. We zitten hier meters onder de zeespiegel, dus we verstevigen dijken, we bouwen ze op, we realiseren ruimte voor rivieren, we hebben aandacht voor grondwater dat stijgt en weggepompt moet worden om goed te kunnen blijven wonen en werken. Als inwoners kun je zelf ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast.”

Aan het werk

In zijn presentatie vertelde Jurgen Bals over het ontstaan van het hoogheemraadschap. Ook wist hij: “Als er geen dijken waren aangelegd stond de helft van Nederland onder water. Overlast moet voorkomen worden met slimme maatregelen die duurzaam zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse waterbergingen, regentuinen en straattuintjes. Ook zou het mooi zijn als er minder stenen in de tuinen werden gelegd en meer groen, meer groene daken zouden verschijnen, maar ook te veel en te makkelijk watergebruik zou een halt toegeroepen kunnen worden. Met elkaar moeten we nadenken; wat we gaan doen met water en voeding voor de toekomst.”
Het tweede deel van de gastles bestond uit een actief deel voor de leerlingen. De grote groep werd in drieën gedeeld, waarna een keuze gemaakt werd uit voorlichting bij een watertafel, proefjes doen met water en grondstoffen en een quiz. Na een kwartier werd er gewisseld, zodat iedereen alle onderdelen een keer meemaakte.
Na de informatieve ochtend gingen de leerlingen aan de slag om er iets van op papier te zetten, aansluitend bij de Week van het Water.

Check Also

Komt er een turborotonde in Berkel?

Lansingerland - Op dinsdag 6 november werden de eerste resultaten van een onderzoek naar het fietsveiliger maken van de zeven rotondes aan de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er zijn steeds meer ongevallen bij rotondes, de intensiteit van het (schoolgaande) fietsverkeer zal nog verder toenemen en de doorstroming van het autoverkeer stagneert tijdens de spitsuren. Alle reden om met ingrijpende maatregelen te komen. Natuurlijk hangt daar wel een prijskaartje aan, en dat valt veel hoger uit dan begroot. Hoeveel is fietsveiligheid ons waard?

Geef een reactie