woensdag 17 januari 2018 | week 03
Home » Politiek » Aanmelden voor buurtvereniging Bloemenbuurt Samen kan nog
Rodenrijs - Een paar weken geleden heeft de buurtvereniging Bloemenbuurt samen via huis-aan-huis brieven en een interview in De Heraut haar oprichting kenbaar gemaakt. Aan de ludieke hondenpoepactie werd door ongeveer 10% van de bewoners gehoor gegeven.

Aanmelden voor buurtvereniging Bloemenbuurt Samen kan nog

Aanmelden voor buurtvereniging Bloemenbuurt Samen kan nog

Rodenrijs – Een paar weken geleden heeft de buurtvereniging Bloemenbuurt samen via huis-aan-huis brieven en een interview in De Heraut haar oprichting kenbaar gemaakt. Aan de ludieke hondenpoepactie werd door ongeveer 10% van de bewoners gehoor gegeven.

Bewoners in het gebied dat grofweg begrensd wordt door de Anjerdreef, Freesiastraat, Rozenpad en Gerberasingel kunnen zich nog vrijblijvend per e-mail opgeven om van alle aanstaande activiteiten op de hoogte te worden gehouden.
De kerngroep van de buurtvereniging in oprichting ‘Bloemenbuurt Samen’ laat in een eerste bericht weten dat door elkaar waar nodig te ondersteunen men sterker staat om zaken in overleg met de gemeente voor elkaar te krijgen.

Voorlopige agendapunten

– Nieuwbouw basisscholen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang: Effecten op de directe leefomgeving en verkeersstromen (veiligheid) tijdens de bouw en daarna.
– Lange termijn plannen van de woningcorporatie 3B Wonen.
– Contact met de wijkagent over veiligheid en handhaving in de woonwijk.
– Openbare ruimte, zoals bestrating, trottoirs en gemeentelijk groen.
– Herinrichting van de woonwijk bij vervanging van de riolering.
Wilt u geïnformeerd worden, meld u dan aan via mailadres Bloemenbuurtsamen@gmail.com.

Check Also

Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Lansingerland - Tijdens een Beeldvormingsavond op 19 december jl. presenteerde de ambtelijke ondersteuning een voorstudie naar een mogelijke herinrichting van het gebied rond Metrostation Rodenrijs waarbij de parkeercapaciteit voor fietsers en auto’s zou kunnen worden vergroot. Uitgangspunt is de overlast voor woonwijk Rodenrijs-West aanzienlijk te verminderen. Plannen zouden in 2018 verder uitgewerkt moeten worden, er moet budget worden vrijgemaakt en pas in de eerste helft van 2019 zou alles gerealiseerd kunnen worden.