zondag 16 december 2018 | week 50
Home » fbpost » Samenwerking tussen Humanitas, SchuldHulpMaatje en Kwadraad

Samenwerking tussen Humanitas, SchuldHulpMaatje en Kwadraad

Signaleren, voorkomen en oplossen van financiële problematiek

Samenwerking tussen Humanitas, SchuldHulpMaatje en Kwadraad

Lansingerland – In een feestelijke bijeenkomst op donderdag 2 november jl. gaf wethouder Ankie van Tatenhove het startsein voor een pilot waarbij een maatschappelijke organisaties Humanitas, Kwadraad en SchuldHulpMaatje de krachten bundelen bij schuldhulpverlening aan inwoners van Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

Het aantal mensen met financiële problemen neemt nog steeds toe, ook in Lansingerland. Betrokkenen doen vaak pas in een laat stadium een beroep doen op een vorm van hulp bij hun financiële administratie. Schulden worden al in korte tijd opgebouwd en dan kan het snel uit de hand lopen. Het doel van de pilot waarin de gemeente, Humanitas, Kwadraad en SchuldHulpMaatje gaan samenwerken is de schuldenproblematiek eerder te signaleren en de aandacht te richten op preventie en vroegsignalering. Dat laatste is belangrijk om te voorkomen dat het een stapeling van problemen wordt, waarvan geldgebrek en het opbouwen van schulden slechts één onderdeel is.
Soms beginnen de problemen met verlies van werk, een echtscheiding, langdurige ziekte en monden uit in schulden. Een laag inkomen en niet goed het huishoudboekje kunnen beheren kan ook tot maatschappelijke problemen leiden. Daarom is het belangrijk dat via verschillende ingangen voor maatschappelijke hulpverlening de inmiddels complexe problematiek structureel opgelost kan worden.

De samenwerkingsstructuur

In dit samenwerkingsproject van voorlopig een jaar richten de deelnemende organisaties zich niet alleen op particulieren met zogenaamde multi-problematiek, maar ook op jongeren. SchuldHulpMaatje en Humanitas zetten (tijdelijk) speciaal opgeleide vrijwilligers in voor de begeleiding en/of ondersteuning van deelnemers in deze pilot. Namens de organisaties zal Kwadraad fungeren als penvoerder van het samenwerkingsverband.
De gemeente draagt zorg voor intakegesprekken via Plangroep. De intake voor jongeren kan daarvan afwijken, omdat met die groep op allerlei alternatieve manieren contact gelegd wordt. De deelnemers die binnen de profielen van de pilot passen worden door deze partij doorverwezen naar de maatschappelijk werker van Kwadraad. De maatschappelijk werker doet vervolgens een brede uitvraag bij de deelnemer om tot een ondersteuningsplan te komen. Humanitas en SchuldHulpMaatje spannen zich in deelnemers zo spoedig mogelijk te koppelen aan een geschoolde vrijwilliger. Koppeling vindt plaats vanuit de vraag van de deelnemer. Voorwaarde voor koppeling is de match tussen deelnemer en vrijwilliger.

De aanpak

Vijftien procent van de jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar heeft financiële problemen. Het is belangrijk dat ze al zo jong mogelijk leren hoe ze door gedragsverandering ‘grip op de knip kunnen houden’. Het contact met jongeren wordt ook via scholen, pop-up pagina’s op internet en Facebook gelegd. Onder het motto ‘Samen lukt het!’ werken professionals en vrijwilligers met de deelnemer samen.
De vrijwilliger ondersteunt de deelnemer vanuit diens vraag. Vrijwilliger en deelnemer bepalen samen welke ondersteunende werkzaamheden de vrijwilliger zal verrichten. Dat kan zijn het ordenen van de (financiële) administratie, het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven (huishoudboekje), kijken hoe geld bespaard kan worden of extra inkomsten verkregen kunnen worden en de deelnemer wegwijs maken in wet- en regelgeving en wat de aanpak van instanties is. Dat is belangrijk, omdat de overheid wel doorgaat met het sturen van rekeningen en daar boete na boete op stapelt, maar soms niet of nauwelijks met betrokkene communiceert.
De ondersteuning door de vrijwilliger van Humanitas of SchuldHulpMaatje vindt meestal in de thuisomgeving plaats. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid. De ondersteuning is altijd tijdelijk en gericht op gedragsverandering, waarbij de duur per deelnemer kan verschillen.

Check Also

Meer zorg voor volksgezondheid en milieu bij besluitvorming luchtverkeer

Lansingerland - De provinciale CDA-afdeling Zuid-Holland heeft besloten tot een aanscherping van haar verkiezingsprogramma over vliegverkeer, dit op initiatief van het CDA Lansingerland.

Geef een reactie