zondag 18 november 2018 | week 46
Home » fbpost » Winnaars Het Lansingerlands Initiatief zijn bekendgemaakt

Winnaars Het Lansingerlands Initiatief zijn bekendgemaakt

Winnaars Het Lansingerlands Initiatief zijn bekendgemaakt

Lansingerland – Op dinsdag 31 oktober jl. werden in een speciale gemeenteraadsvergadering vier winnaars bekendgemaakt van negen inzenders die voor de realisatie van een initiatief een aanmoedigingsbedrag van de gemeente ontvingen. Verrassende winnaars werden achtereenvolgens het zangfietspad van Silvia Wessels, het labyrint van Koos Zijlstra, Tol ’t Meerhek van Cor Overmeer en LansingerZon van Martine Post.

Freek J. Zijlstra

Op 9 maart van dit jaar presenteerden negen inwoners hun ludieke, praktische of baanbrekende ideeën om de leefomgeving mooier, aantrekkelijker of leefbaarder te maken. In de periode tussen maart en september heeft het college de initiatieven op haalbaarheid, juridische aspecten, kosten en financiering getoetst. In september is een publiekscampagne ‘de verkiezing van het Lansingerlands Initiatief’ gevolgd, waarbij alle burgerinitiatieven op een website werden getoond. Inwoners konden van de initiatieven kennis nemen, op één ervan een stem uitbrengen en eventueel (mee)financieren in de vorm van crowdfunding. Op deze wijze werd zichtbaar welke initiatieven kunnen rekenen op een breed draagvlak van inwoners. Draagvlak is echter maar een onderdeel van de gehele beoordeling.
Volgens burgemeester Pieter van de Stadt werden in de publiekspeiling 3481 stemmen uitgebracht en dat is voor een peiling een heel hoog aantal. De uitslag van de peiling was: 1. Beleveniscentrum Lansingerland, 2. Herbouw Tol ’t Meerhek, 3. Veilig op weg naar de natuur via de Molenweg, 4. Kinderboerderij in Lansingerland, 5. Zangfietspad, 6. Labyrint, 7. Kerstbomenbos, 8. LansingerZon en 9. Knusser Bleiswijk.

Toetsing uitvoerbaarheid

De burgemeester lichtte nog eens toe wat de bedoeling van de initiatieven is: goede en creatieve ideeën die de omgeving leefbaar maken. Omdat inwoners de mogelijkheden daarvoor vaak eerder en beter zien dan de gemeente, wordt hun inbreng hoog op prijs gesteld.
De toetsing door college en raad is van doorslaggevend belang. In het juryrapport staat daarover: ‘De gemeenteraad heeft de initiatieven beoordeeld op de criteria kosten, financiering, juridische mogelijkheden en haalbaarheid. Daarnaast heeft de raad gekeken naar de mate van eigen inzet, de fase van uitwerking, draagvlak en het nut. De keuze welke initiatieven een aanmoedigingsbedrag ontvangen was niet gemakkelijk. Gezien het beschikbare budget is het helaas niet mogelijke álle initiatieven te ondersteunen. Er is stilgestaan bij de originaliteit, het innovatieve karakter, voor welke groepen het initiatief relevant is, welke uitstraling het heeft en er is rekening gehouden met verleden, heden en toekomst.’
Burgemeester Van de Stadt verwoordde ter bemoediging dat sommige projecten nog verder uitgewerkt kunnen worden en dan in de toekomst alsnog kansen op realisatie van het initiatief kunnen krijgen.
Rekening houdend met de inhoudelijke toetsing, week de uiteindelijke prioritering van de gemeenteraad behoorlijk af van de peiling onder de inwoners. Een verwachte winnaar van de peiling werd na toetsing door een lage klassering uiteindelijk een verliezer.
Voor de financiering van projecten is in totaal € 30.000 beschikbaar. Projecten kunnen tot maximaal 50% van de geraamde kosten een aanmoedigingsbedrag ontvangen. Het restantbedrag moet door crowdfunding bij elkaar gesprokkeld worden.

Vier winnaars

De raad koos ervoor niet het gehele bedrag naar één project te laten gaan, maar meerdere initiatieven te ondersteunen en een klein, middelgrote en een groot bedrag te bestemmen.
Zo viel het zangfietspad van Silvia Wessels met € 500 als eerste in de prijzen. “Een ludiek idee met een positieve uitstraling op fietspad de Landscheiding, dat bovendien Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs met elkaar verbindt”, volgens Van de Stadt. “Onze enige ‘zorg’ is de geluidsoverlast”, grapte de burgemeester.
Het labyrint van Koos Zijlstra ontvangt een aanmoedigingsbedrag van € 7000. “Creatief, artistiek, goed uitgewerkt en van unieke toegevoegde waarde voor het Annie M.G. Schmidtpark”, aldus de jury.
De herbouw van Tol ’t Meerhek van Cor Overmeer krijgt € 18.250. Van de Stadt: “Deze herbouw is van historische en culturele waarde en daar zijn forse kosten mee gemoeid, maar dat zal met de inzet en hulp van de leden van de historische vereniging vast geen belemmering zijn!”
Tot slot ontving LansingerZon van initiatiefneemster Martine Post een cheque van € 4.250 om mensen die zelf niet kunnen investeren in een duurzame manier om energie op te wekken, te betrekken bij gezamenlijke initiatieven. Daartoe zullen bij een tuinder 800 zonnepanelen worden geplaatst.
Burgemeester Pieter van de Stadt attendeerde de prijswinnaars nog wel op hun verplichting om over een jaar (of eerder) een update te geven van de stand van zaken over de realisatie van hun initiatief.

Check Also

Het Lansingerlands Initiatief: Kom maar op met uw beste idee!

Lansingerland - Na een succesvolle serie initiatieven die vorig jaar werden ingediend, is het nu hoog tijd om met nieuwe ideeën te komen om uw woonomgeving nog mooier, gezelliger, socialer, duurzamer of groener te maken. We spraken bij de aftrap van een nieuwe ronde van het Lansingerlands Initiatief met de vertegenwoordigers van het college en de raad, de ambtelijke ondersteuning en twee initiatiefnemers van het afgelopen jaar.

Geef een reactie