donderdag 16 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » Ontwikkeling woonwijk Wilderszijde
Bergschenhoek - De locatie Wilderszijde is de open vlakte tussen het gemeentehuis en het Wolfert Lyceum en Melanchthon Bergschenhoek. Binnen het projectgebied z?n al enkele deelgebieden ontwikkeld met bebouwing of natuur. In de overige ruimte komt een woonw?k voor 2200 tot 2400 woningen. 20% van alle woningen in Lansingerland moet een een sociale huurwoning zijn. Er worden over heel Lansingerland nog zo’n 5000 woningen gebouwd. Er zal een inhaalslag gemaakt moeten worden om die 20% te kunnen bereiken.

Ontwikkeling woonwijk Wilderszijde

Ontwikkeling woonwijk Wilderszijde

Bergschenhoek – De locatie Wilderszijde is de open vlakte tussen het gemeentehuis en het Wolfert Lyceum en Melanchthon Bergschenhoek. Binnen het projectgebied z?n al enkele deelgebieden ontwikkeld met bebouwing of natuur. In de overige ruimte komt een woonw?k voor 2200 tot 2400 woningen. 20% van alle woningen in Lansingerland moet een een sociale huurwoning zijn. Er worden over heel Lansingerland nog zo’n 5000 woningen gebouwd. Er zal een inhaalslag gemaakt moeten worden om die 20% te kunnen bereiken.

Peter Tetteroo

In 2016 is de ontwikkeling van Wilderszijde opnieuw gestart, na de stop in 2011. In het “Ambitiedocument Wilderszijde” lezen we dat deze wijk een landschap van ontmoetingen zal zijn, toekomstgericht, toegankelijk en contrastrijk. Hiermee wordt deze wijk een plek waarin ontmoeting centraal staat met de inrichting die deze ontmoeting faciliteert. Dit zorgt voor een woonwijk, waar mensen kunnen omzien naar elkaar.

Sociale huurwoningen

WIJ Lansingerland bracht naar voren dat zij al jaren ijveren voor het uitbreiden van het aantal betaalbare woningen voor starters, zodat jongeren die zelfstandig willen gaan wonen en in de gemeente willen blijven wonen, die kans krijgen. Leon Hoek beloofde dat dit straks een wezenlijk onderdeel van het verkiezingsprogramma zal zijn. Hij diende een motie in waarin 800 sociale huurwoningen gevraagd worden. Deze motie – gesteund door GroenLinks, WIJ Lansingerland en Partij Neeleman – haalde het niet.
Leefbaar 3B stelde dat 25% van de nieuw te bouwen woningen in Wilderszijde een goedkope huurwoning moet zijn om een forse stap te zetten naar die 20% voor heel Lansingerland. Ook op andere plekken in Lansingerland waar nog gebouwd wordt, moeten voldoende sociale huurwoningen worden gepland om uiteindelijk die 20% te halen. Vandaar de motie van deze partij waarin ze vraagt om vooraf vast te leggen dat er 550 sociale huurwoningen worden gebouwd. Ook deze motie – gesteund door PvdA, GroenLinks en Partij Neeleman – haalde het niet.
De algemene stemming in de raad was dat die huurwoningen er vast wel gaan komen. Wethouder Abee voegde daar aan toe, dat er misschien wel meer dan de 800 sociale huurwoningen mogelijk zullen zijn en het beter is om je daar nu niet op vast te pinnen.
Het uitgebreide, door de raad vastgestelde, “Ambitiedocument Wilderzijde” is terug te vinden op de website van de gemeente. Nu nog bouwen.

Check Also

Outdoor Valley toont sportieve veerkracht na de brand in april

Bergschenhoek - Het hart van het buitensportcentrum Outdoor Valley werd vrijdagochtend 20 april hard geraakt door een fikse brand, maar de veerkracht die zich ook na die vreselijke gebeurtenis openbaarde wekte niet alleen bewondering, maar ook respect. Van alle kanten werd hulp aangeboden en het team zette er de schouders onder. Het centrum draait weer op volle toeren en alleen de fundering net voorbij de entree herinnert aan het gebouw dat er stond.