woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » fbpost » 25 jaar diensten- en ontmoetingscentrum De Leeuwerik
De eerste sleutel van de aangrenzende seniorwoningen werd uitgereikt aan mevrouw M. van der Graaf-Leunen.

25 jaar diensten- en ontmoetingscentrum De Leeuwerik

In deze aflevering (133) van Heden & Verleden besteden we aandacht aan het 25-jarig bestaan van diensten- en ontmoetingscentrum De Leeuwerik in Bleiswijk.

Wie wil reageren op deze rubriek of zelf een foto met anderen wil delen, kan contact met de redactie van De Heraut opnemen: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl.

Trees Borkus-Henskens

25 jaar diensten- en ontmoetingscentrum De Leeuwerik

Aan de ontwikkeling, de realisatie, bouw, inrichting en opening van diensten- en ontmoetingscentrum De Leeuwerik, dat deze maand het 25-jarig bestaan viert, is een lange geschiedenis vooraf gegaan. In de tweede helft van de zestiger jaren, in de tijd dat er in omliggende gemeenten centra voor ouderen werden gerealiseerd, bleef het in Bleiswijk stil. De gemeente Bleiswijk bleef verstoken van een bejaardenhuis en de oudere inwoners die niet meer in staat waren zelfstandig te wonen weken noodgedwongen uit naar gemeenten als Berkel en Rodenrijs, Zevenhuizen, Moerkapelle en Zoetermeer.

Nieuwe pogingen

In 1975 werd een hernieuwde poging ondernomen om alsnog een traditioneel bejaardenhuis te kunnen bouwen. De provincie hanteerde in die tijd de zogenaamde 7% norm; niet meer dan 7% van de bejaarden uit een gemeente mochten in een bejaardenoord verblijven. Dat kwam voor Bleiswijk neer op 28 bejaarden en dit betekende, dat de poging op niets uitliep. Maar men liet het er niet bij zitten. In 1982 werd door verschillende organisaties, waaronder de kruisverenigingen, de Stichting tot Huisvesting, Verzorging en Verpleging van Bejaarden Bleiswijk opgericht. Omdat de bejaardencentra in de regio aan renovatie toe waren met sanering en vermindering van capaciteit werd na een enquête onder de Bleiswijkse 55-plussers opnieuw een goed gedocumenteerd verzoek bij de provincie Zuid-Holland ingediend. Daarbij was het uitgangspunt het realiseren van een verzorgingshuis of dienstencentrum met aanleunwoningen of serviceflats, waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden van de faciliteiten van het verzorgingshuis of dienstencentrum. Tot grote teleurstelling van zowel de ouderen in Bleiswijk als de nauw betrokkenen werd ook dit verzoek door de provincie afgewezen.

SGOB

Drie jaar later verscheen de gemeentelijke nota Ouder worden in Bleiswijk met daarin als uitgangspunt een ‘gecoördineerde aanpak’. Hieruit kwam in 1986 de nieuwe Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Bleiswijk (SGOB) voort. Het bestuur hiervan onder leiding van voorzitter Adriaan Molenaar toonde doorzettingsvermogen en bleef volharden in de wens van een ouderencentrum in Bleiswijk. Een regulier bejaardenhuis bleef onmogelijk, maar de pijlen richtten zich toen op realisatie van een diensten- en ontmoetingscentrum. In een periode van zes jaar werd vervolgens in constructieve samenwerking tussen gemeentelijke overheid en particulier initiatief stap voor stap gewerkt naar realisatie van een kleinschalig woon- en ontmoetingscentrum voor ouderen. Met name Alrei Vos, als laatste voorzitter van de SGOB, die heel hard heeft gewerkt aan de overgang naar de Stichting Welzijn Senioren Lansingerland op 1 januari 2008.

Eindelijk

Op 27 november 1991 kon eindelijk de eerste paal worden geslagen voor een woonzorgproject met twaalf aangepaste seniorenwoningen. De naam werd De Leeuwerik, gerealiseerd in de Vogelwijk van Bleiswijk. Op 2 oktober 1992 werd de officiële opening verricht door toenmalig wethouder Kees Heugens en kon iedereen binnen een kijkje komen nemen. En waar niemand voor mogelijk had gehouden; binnen de kortste keer beschikte De Leeuwerik over een indrukwekkende lijst van vrijwilligers die allemaal hun medewerking aanboden een handje te komen helpen. Mede namens al die vrijwilligers groeide De Leeuwerik uit tot een levendig, gezellig en laagdrempelig ontmoetingscentrum voor Bleiswijkse senioren van 55 jaar en ouder.
Binnen tien jaar reeds groeide de wens om uit te breiden. Met als gevolg dat in 2009 woonzorgcentrum De Tuinen de deuren opende. Grenzend aan De Leeuwerik met tussen beide gebouwen in de grote zaal De Pauw met ruimte voor tal van activiteiten voor een groot publiek. Met als organisatie Welzijn Lansingerland met een breed hulpverlenings- en activiteitenaanbod, daarin eveneens terzijde gestaan door een groot aantal vrijwilligers.

Groei

Siem Prins werd de eerste beheerder van De Leeuwerik. Hij werd opgevolgd door Wil Minnai; vanaf het begin vrijwilliger en inmiddels geen beheerder meer (nu Edwin van der Leeuw), maar nog steeds vrijwilliger en daarmee een van de groep die al 25 jaar actief is binnen De Leeuwerik. Ruim 150 vrijwilligers zetten zich in tijdens de activiteiten, maar ook als gastvrouw of -heer achter de bar. Inmiddels maakt ook Middin en Doel gebruik van de locatie als dagopvang voor mensen met een beperking. De bewoners van De Tuinen komen eveneens regelmatig op bezoek. De Pauw is de locatie voor activiteiten van De Zonnebloem, voor films, lezingen, koren, kerkvieringen, carnavals-, Valentijn-, kerst-, dans- en andere vieringen. De Leeuwerik is uitgegroeid tot een bruisend centrum voor senioren waar elke dag activiteiten plaatsvinden waar aan deelgenomen kan worden.

Feestweek

Van 23 tot en met 28 oktober wordt een feestweek georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Maandag vindt de opening plaats van de tentoonstelling van ’25 jaar De Leeuwerik’. Dinsdag zingt het Leeuwerikkoor en is er bridge, woensdag draait er een Rad van Avontuur (met leuke prijsjes, geschonken door de plaatselijke ondernemers) en worden verse poffertjes gebakken, maar is er ook een grote vrijmarkt door het hele gebouw, donderdag is er koersbal, dansen en avondbridge, vrijdag koersbal en linedance en ’s middags een receptie. Zaterdag wordt de feestweek afgesloten met een kerkdienst, gevolgd door een feestavond voor en met de vrijwilligers.

Check Also

Het is 5 december, tijd voor Sinterklaas!

Deze aflevering (179 ) van Heden & Verleden staat in het teken van het Sinterklaasfeest …

Geef een reactie