donderdag 16 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » Meepraten met Leefbaar 3B

Meepraten met Leefbaar 3B

Lansingerland – Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma. Bestuur en fractie van Leefbaar 3B vinden het belangrijk inwoners van Lansingerland in de gelegenheid te stellen om te reageren of mogelijk wijzigingen voor te stellen voor het ontwerp verkiezingsprogramma.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 oktober, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via janpieterblonk@hetnet.nl. Na aanmelding wordt het ontwerp verkiezingsprogramma op 14 oktober naar de deelnemers aan de bijeenkomst gemaild.

Check Also

Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast laten zelf onderzoek uitvoeren

Lansingerland - Er hangen in deze zomertijd niet alleen veel vakantievliegtuigen in ons luchtruim, de atmosfeer is ineens weer vol van activiteiten van belangenorganisaties die bang zijn dat de gevraagde uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op termijn toch nog gehonoreerd zou kunnen gaan worden. Vooral de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast timmert stevig aan de weg en gaf opdracht om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, die Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in 2015 ter onderbouwing van het verzoek om uitbreiding liet uitvoeren, door onafhankelijke experts te laten narekenen. Die kwamen tot andere conclusies en stelden dat het onderzoek uit 2015 herzien moet worden.