maandag 19 februari 2018 | week 08
Home » Politiek » Meepraten met Leefbaar 3B

Meepraten met Leefbaar 3B

Lansingerland – Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma. Bestuur en fractie van Leefbaar 3B vinden het belangrijk inwoners van Lansingerland in de gelegenheid te stellen om te reageren of mogelijk wijzigingen voor te stellen voor het ontwerp verkiezingsprogramma.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 oktober, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via janpieterblonk@hetnet.nl. Na aanmelding wordt het ontwerp verkiezingsprogramma op 14 oktober naar de deelnemers aan de bijeenkomst gemaild.

Check Also

Fietsersbond spreekt met de politieke partijen

Lansingerland - De Fietsersbond in Lansingerland houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en -fietsvoorzieningen zoals fietsparkeerplaatsen in de centra en bij de OV-haltes, het verhogen van de veiligheid - fietsverlichtingscontroles, melden van gevaarlijke verkeerssituaties - en hebben daartoe regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren.