woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Gemeente van plan om aandelen Eneco te verkopen
Lansingerland - De splitsing van Eneco in Stedin en Eneco maakte het mogelijk voor de 53 gemeenten die aandelen Eneco bezitten om deze te verkopen. Het college stelt voor om deze aandelen te verzilveren en vraagt de gemeenteraad daar op 26 oktober mee in te stemmen. Het lijkt eenvoudig: Cashen, maar er zitten haken en ogen aan. In de commissievergadering van 4 oktober debatteerden de politieke partijen over deze kwestie.

Gemeente van plan om aandelen Eneco te verkopen

Gemeente van plan om aandelen Eneco te verkopen

Lansingerland – De splitsing van Eneco in Stedin en Eneco maakte het mogelijk voor de 53 gemeenten die aandelen Eneco bezitten om deze te verkopen. Het college stelt voor om deze aandelen te verzilveren en vraagt de gemeenteraad daar op 26 oktober mee in te stemmen. Het lijkt eenvoudig: Cashen, maar er zitten haken en ogen aan. In de commissievergadering van 4 oktober debatteerden de politieke partijen over deze kwestie.

Peter Tetteroo

Eerder maakten de energiebedrijven Nuon en Essent iets soortgelijks mee en werden overgenomen door het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE/Innogy SE. Eneco bleef eigendom van de gemeenten.Nu dreigt alsnog de verkoop van aandelen. Wie de vrijgekomen aandelen koopt en eigenaar wordt is aan de vrije markt en wat er dan met het bedrijf Eneco gebeurt is ongewis.

Voorstanders verkoop

Alle politieke partijen brachten hun argumenten voor en tegen de voorgenomen verkoop van de aandelen naar voren. Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, CU, WIJ Lansingerland en Neeleman zijn voor de verkoop van de aandelen. Zij vinden dat de gemeente te weinig invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van de Eneco. Ook dat de gemeente geen belang moet hebben in een commerciële organisatie, zoals de Eneco na de splitsing is. De bizarre topsalarissen van de hoge heren bij Eneco zijn eveneens een doorn in het oog. Er is een groeiend besef bij de burgers over het belang van duurzaamheid en daar hebben we de Eneco niet voor nodig. De keuze voor een groen en duurzame energieleverancier maakt de burger zelf uit is het idee. Het geld dat in de gemeentekas stroomt bij verkoop kan gebruikt worden om de gemeentelijke doelen op het gebied van zorg, cultuur, leefbaarheid, en duurzaamheid te halen.

Tegenstanders verkoop

Het CNV waarschuwt voor het verlies van banen, zoals die ook deels verloren gingen toen NUON en Essent werden verkocht. Dit gegeven is een flink struikelblok voor de PvdA en GroenLinks die tegen de verkoop van de aandelen zijn. Er zijn rond de 2000 werknemers van het bedrijf die in onze regio wonen. De PvdA vraagt het college hoe zij denkt de belangen van de in Lansingerland woonachtige werknemers van Eneco om te gaan? Is het college bereid om met hen, de medezeggenschap en/of de vakbonden daarover van gedachten te wisselen? En is het college bereid om, voorafgaand aan verkoop, eisen te stellen over de trackrecord van een nieuwe aandeelhouder op het gebied van duurzaamheid, omgang met overgenomen bedrijven en arbeidsvoorwaarden?
De gemeenteraad van Den Haag heeft tot ieders verrassing tegen het verkopen gestemd. Naar verwachting zal Rotterdam voor verkopen zijn. Er groeit twijfel bij gemeenten die nog geen besluit hebben genomen.

Vrijgekomen geld

De waarde van de aandelen Eneco die de gemeente Lansingerland bezit ligt, afhankelijk van de marktwaarde, tussen de € 60 en € 90 miljoen. De commissieleden zijn het eens als het gaat om voorwaarden stellen bij eventuele verkoop. Voorwaarden die banen beschermen, die ervoor zorgen dat het eventueel vrijgekomen geld besteed wordt aan geformuleerde gemeentelijke doelstellingen. Ook kan de opbrengst gebruikt worden voor aflossing van de hoge schuld van Lansingerland. Het geld tegen 0% rente op de bank zetten is ongewenst.
Op 26 oktober is de stemmig in de gemeenteraad.

Check Also

Door zonnepanelen hogere WOZ waarde huis?

Lansingerland - Bij het bepalen van het WOZ bedrag van uw huis mag de gemeente vanaf 2020 de toegevoegde waarde van zonnepanelen op het dak meetellen.