donderdag 16 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek » Toekomst De Snip blijft onzeker
Lansingerland - Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 4 oktober jl. lag een plan van aanpak van het college van b. en w. voor bestemming van De Snip ter tafel. De commissie kon niet kiezen uit dit ‘nog niet voldragen plan’ en stuurde het college terug naar de tekentafel. De toekomst van De Snip voor huidige gebruikers blijft daardoor onzeker en een besluit over eventuele verkoop wordt aangehouden.

Toekomst De Snip blijft onzeker

Toekomst De Snip blijft onzeker

Lansingerland – Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 4 oktober jl. lag een plan van aanpak van het college van b. en w. voor bestemming van De Snip ter tafel. De commissie kon niet kiezen uit dit ‘nog niet voldragen plan’ en stuurde het college terug naar de tekentafel. De toekomst van De Snip voor huidige gebruikers blijft daardoor onzeker en een besluit over eventuele verkoop wordt aangehouden.

Freek J. Zijlstra

Op 1 juni jl. besloot de gemeenteraad na indiening van een amendement dat het college van b. en w. uiterlijk in de raadsvergadering van 26 oktober a.s. een voorstel aan de raad zou doen voor een voldragen, levensvatbaar plan voor De Snip. Voorwaarden zijn dat de toekomstige partner(s) bijdragen aan een bruisende, bindende en boeiende dorpskern van Bleiswijk. Deze partner(s) zouden ook bij moeten dragen aan een zo rendabel en gezond mogelijke exploitatie van het gebouw. Uitgangspunt is dat huidige gebruikers en plaatsvindende activiteiten in De Snip kunnen blijven.

De mogelijkheden

Het college heeft gesprekken gevoerd met ontwikkelaars, zorgaanbieders, winkeliers, ondernemers en mensen uit het maatschappelijk veld om ideeën te verzamelen van mogelijke kansen voor De Snip. Op basis van deze gesprekken en de strekking van het amendement, komt het college met drie scenario’s: 1. Ruimte om te experimenteren (bijvoorbeeld ZZP ruimte, tijdelijke proeftuinen, et cetera.), 2. Nieuwe maatschappelijke bestemming met museum en mogelijk nog wat nevenfuncties tot slot 3. Verkoop ten behoeve van herontwikkeling en herbestemming.
Het college spreekt zich uit voor het laatste scenario. De huidige boekwaarde voor De Snip is € 2,5 miljoen. Deze waarde komt echter niet overeen met de werkelijke waarde van het pand; de WOZ-waarde is € 880.000.
Aan het begin van de vergadering werd ingesproken door de heer Langstraat die een idee heeft tot oprichting van een Museum en Infocentrum over Tuinbouw in de regio. Hij is van mening dat er veel is om ‘in de etalage te zetten’ aan nieuwe ontwikkelingen binnen de tuinbouw. De heer Van der Knaap gaf een inkijkje in de werkzaamheden en ideeën van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk. Men wil graag – onder strikte voorwaarden en met subsidie van de gemeente – in het huidige pand blijven, maar best meeverhuizen naar een nieuw onderkomen.

Politiek onvermogen

De reacties van de commissie op het collegevoorstel logen er niet om. “We kunnen niet kiezen” (ChristenUnie), “De motie sprak uit ‘zo niet’, maar wat wordt het nu wél?” (GroenLinks), ‘Wat er nu ligt geeft geen reden tot juichen’ (Leefbaar 3B), ‘Ik word sikkeneurig van dit stuk, het is onvoorstelbaar wat het nu echt gaat worden, ik voel me gefopt’ (PvdA), “Er wordt gesproken óver, niet mét betrokkenen” (D66), “Dit is een niet-voldragen plan”(VVD), “Verkopen is de weg van de minste weerstand” (CDA).
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) kwam nog op de valreep met een combinatie van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking die zouden kunnen werken in een lunchroom annex museum, met ruimte voor andere activiteiten. Andere fracties stonden daar niet onsympathiek tegenover.
Wethouder Ankie van Tatenhove constateerde veel meningen en weinig toelichtende vragen die aan haar gericht waren. Voor haar geldt dat het college zich moet afvragen of alle vastgoed wel nodig is of anders afgestoten kan worden.
De conclusie van het debat was dat het collegevoorstel onvoldoende houvast biedt, de politieke meningen te verdeeld zijn en er bovendien weer nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen. Het voorliggende plan is nog niet rijp voor een raadsvoorstel waarover op 26 oktober gestemd kan worden. Het heeft een flinke revisie nodig. Het college komt nu met één nieuw voorstel.

Check Also

Outdoor Valley toont sportieve veerkracht na de brand in april

Bergschenhoek - Het hart van het buitensportcentrum Outdoor Valley werd vrijdagochtend 20 april hard geraakt door een fikse brand, maar de veerkracht die zich ook na die vreselijke gebeurtenis openbaarde wekte niet alleen bewondering, maar ook respect. Van alle kanten werd hulp aangeboden en het team zette er de schouders onder. Het centrum draait weer op volle toeren en alleen de fundering net voorbij de entree herinnert aan het gebouw dat er stond.